بایگانی

وضعیت معیشت مردم در زمان شاه – ویدئوی طنز

حمله غافلگیرانه «پرچم» اسرائیل به بسیجیان!!!- ویدئوی دیدنی

حمله غافلگیرانه «پرچم» اسرائیل به بسیجیان!!!- ویدئوی دیدنی

بالاخره پراید جان یک هموطن رو نجات داد

بالاخره پراید جان یک هموطن رو نجات داد! – ویدئوی دیدنی

گفتگوی پایانی ابراهیم رئیسی با پوتین

ماشین نمکپاش

ماشین نمکپاش رسید! – طنز دیدنی از عملیات نجات خودروهای گرفتار در کولاک

“دایی جان ناپلئون، سرقفلی و هووی من”؛ بزرگداشت ایرج پزشکزاد

تاریخِ بعد از امروز – شماره شش

شستن مرده را ارزانتر کنید تا فقرا زودتر بمیرند

طنز تلخ- کمی ارزانتر کنید تا فقرا زودتر بمیرند- ویدئو

اخبار طنز

دیدنی: «همه دنیا بَدند! فقط ما خوبیم»!!!

تاریخِ بعد از امروز – شماره پنج

رضا فاطمی امین کاندید پیشنهادی رئیسی برای وزارت صمت کیست؟

تاریخِ بعد از امروز – شماره چهار

کرونا ویروس

تاریخِ بعد از امروز – شماره سه

مذاکرات برجام به دولت رئیسی موکول شد

تاریخِ بعد از امروز – شماره دو

تاریخِ بعد از امروز – شماره یک

متن دعوتنامه نماینده‌ی مجلس اسلامی از دختر شیخ دُبی

هفت‌خوانِ قاسم، طنزی از دودوزه

جوک‌های بسیجی

داستانک طنز: مجادله بر سرِ مرجع تقلید

داستانک طنز: کعبُ‌الالی

از روسوفیلی تا چینو فیلی و « آمد کرونا!»/ م.سحر

شعر کرونایی “چه خبر هالو”

در غبار سانسور

در کوپه‌ی درجه‌ی چهار

ماجراجویی در هامبورگ

کشف «باگ» در نظام!-طنز روز

چرا به مزخرفات نباید خندید؟

اندر رأی‌بازی و حماسه‌سازی

محمد رضا عالی‌پیام (هالو)، شاعر زندانی‌: زمان رأی‌گیری شد، بیایید!

شرایط جدید ورود هیئتها ی اروپایی به ایران :طنز

فقه شیعه و محیط زیست در ایران اسلامی (طنز)