بایگانی

حسن روحانی: حُکم لازم !

سطل زباله به عنوان صندوق رای کاری از شهرداری قم

کلید طلایی روحانی

ممد نبودی ببینی یارانه حذف شد!

تصویر سازی

هر ایرانی، یک نوار

شکست پل . اشعار هزاره سوم . از مجموعه کابوس . اثر: فرهاد صادقی . ۵/۵/۸۷

اگر من رییس جمهور بودم

بنفشه! بنفشه! دریا کنار اومد

من شیعه و ترک ایرانیم و حاضرم خودم را پیش مرگۀ این جوان کرد سنی ایرانی بکنم!

مردان اِوزی

رادیو چهرازی

سفر به آینده از طریق ماشین زمان ایرانی

تماس تلفنی پاپ با روزنامه‌فروش خود

پاپانوئل یا حاجی فیروز؟ مسئله این است!

ما کلن خیلی باحالیم

شکرستان؛ نگاهی به آثار زنان در نشریات طنز

در ساعت پنج عصر

سین جیمِ کامبیز حسینی: لاکان کلکویی من هستم!

طنزپرداز ونزوئلایی: شما ایرانی‌ها دیوانگی کم دارید!

هزل، طبقزنی، مچاچنگ و باقی قضایا (خنده و فراموشی ایرانی -۴)

پیج آقام…

شاعر علیه شاعر (خنده و فراموشی ایرانی -۳)

خنده و فراموشی ایرانی (بخش دوم)

گاو آبی بقراط

قیمه امام حسین و چلوکباب رفیق استالین

خنده و فراموشی ایرانی

در باب نشان ندادن ساز در تلویزیون

این یک طنز نیست!

ورزش همگانی مدیران با کت و شلوار در جلسه وزارت علوم