بهشت ارغوان / اشعار هزاره سوم / مجموعه چکامه هستی / اثر فرهاد صادقی / 26 . 03 . 1392 / ساعت 2 بامداد

بهشت ارغوان

شب تولد تو

روح حیاتِ من را

سحر، بشارت دادند

همان دم از بام عشق

ترانه ی زندگی

صلای وصلت دادند

تو روشنای صبحی

بهشت ارغوانی

به خاک تشنه ی من

شراب رخصت دادند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)