صفحه‌ی ویژه‌ی

karen zabihi

آخرین مطالب :

طراحی لوگو

لوگو لباس برند است

مثلِ کی / اشعار هزاره سوم/ از مجموعه ابر خیال/ اثر فرهاد صادقی/ 17 / 07 / 1387


امام حسین / اشعار هزاره سوم / مجموعه دلاورانِ گیتی / اثر فرهاد صادقی


مـانـیــفـســـتِ ایـــده پـــردازی و طــراحــی در مرکز خلاقیت های ساین ایران / اثر فرهاد صادقی


توهم / اثر فرهاد صادقی / اشعار هزاره سوم


لوگو (مدرن) اثر فرهاد صادقی

لوگو دیزاین

لوگو / اثر فرهاد صادقی / ساین ایران


شب. اشعار هزاره سوم/ مجموعه ی چکامه ی هستی/ فرهاد صادقی/ پنجم مردادماه نود و دو/ 11:30 شب

مثلِ کی / اشعار هزاره سوم/ از مجموعه ابر خیال/ اثر فرهاد صادقی/ 17 / 07 / 1387


هندسه خاموش/ اشعار هزاره سوم/ از مجموعه کابوس/ اثر فرهاد صادقی 10 / 10 / 1391


مرگ درد/اشعار هزاره سوم/از مجموعه کابوس/اثر فرهاد صادقی/ششم تیرماه نود و دو


مغناطیس اشعار هزاره سوم / از مجموعه کابوس / اثر فرهاد صادقی


بهشت ارغوان – اشعار هزاره سوم – farhad sadeghi


لوگو / طراحی لوگو / آموزش طراحی / اشعار هزاره سوم / فرهاد صادقی


سرزمین عشق های جاودانه / اشعار هزاره سوم ( مجموعه ابر خیال) اثر فرهاد صادقی زمستان 91


شهوت اشعار هزاره سوم (مجموعه کابوس) اثر فرهاد صادقی


بی مادر اشعار هزاره سوم/ اثر فرهاد صادقی/ مجموعه کابوس


اشعار هزاره سوم حامد صادقی 2 آهنگ ( خاص و لبخند)


تصویر سازی


شکست پل . اشعار هزاره سوم . از مجموعه کابوس . اثر: فرهاد صادقی . 5/5/87


ساعت شش . اشعار هزاره سوم . از مجموعه کابوس . اثر: فرهاد صادقی / ویرایش: 9/2/92

تاراج —— اشعار هزاره سوم – مجموعه ی کابوس – اثر فرهاد صادقی

آخرین نظرات توسط نویسنده karen zabihi