شکست پل

 

سحر به سرخ می گراید و من

به سختی بدون بال پرواز می کنم

آن دوردست در قرمز شفق در کران

آینده را به نظر تماشا می کنم

خلبان، هواپیمای غول پیکر را

چه سنگین به اوج می برد از زمین

من نیز در کشاکشی از غم

تا ایستگاه پل پرواز می کنم

آن هواپیما که از من می گذشت

افسرده  مسافران – افکارشان خاموش

چشمانشان خیره بر سرنوشت خویش

بی رمق نشسته بر جایشان مدهوش

در تاریکی نیمه شب – سر دو راه

آشنایی با یقین ، تقریر می کرد

با صدایی آرام و زیر لب

کابوس منِ خسته را تعبیر می کرد

راه  را به زحمت می روی ای رفیق

در شلوغی شهر و دودهای سیاه

در دوراهی شک و تردید نمان

خستگی بگیر و دنبال من بیا

پرواز کن …

پرواز کن …

نایست

تو خودِ منی در انتظار ماه

زیر پل – سرعت و شتاب و بی خبریست

اینهمه مردمِ پرشتاب ، در گناه

آن صدای زیر لب در ازدهام شهر

خاموش شد…

به من نمی رسید

فریاد و داد و بیدادِ آشفتگان

همهمه ای بود که به گوش می رسید

آسمانِ شهر که سرخ بود در کران

انتظار سپیده را نمی کشید

هر لحظه ، تیره تر می شد ؛ آفاق

روح پلیدی – در آن می دمید

خورشید قهر کرده بود

شب را نمی شکافت

نوبتِ شب به سر نمی رسید

روزگار روشنایی این شهر

در سلطه بود ، به بر نمی رسید

هر نفس که از این وهم می گذشت

هوای شهر آلوده تر می شد

بیان سایه ها در این داستان

در قصه ام – داشت تیره تر می شد

 مردمِ این دیر به دست خویش

در طلسم شیاطین به دام افتاده اند

از هر طرف اعوجاج و سردرگمیست

گیج و مبهوت و گنگ وا داده اند

تکیه گاه اندیشه سلطه

تختگاه لغزان بردگی است

بردگان در این عصر ، کم نیستند

ارباب زور – ظلمش همیشگی ست

آن پیچ و مهره ها که بسته

 شد به پل

آن تسمه های آهنین پاره می شود

راه عبورِ همه به آنسوی شب

دارد از جای خود کنده می شود

پل در قواره و هیبتی سنگین

دل شکسته و خسته از افول شهر

بر صخره های روان کنار راه

بر بام های رسته از علف های هرز

در انتحار و خودکشی

در سقوط خویش

ما را به انتها نمی برد

ما که در آستانه ی نیستی و مرگیم

چنگ در علف های بام خانه ها

سست و بی رمق شده ریشه های خاک

خانه های امن و چهار چوب های ما

فریادِ من و ما از شکستِ پل بلند

فریاد رس برادر- فریاد رس

فریادِ بلندِ ما در سراشیب خاک

فریاد ما … نه

به گوش ات نمی رسد.

…………………………………………

این اثر تحت قانون حمایت از مالکیت معنوی می باشد.

فرهاد صادقی  / پنجم مردادماه هشتادو هفت

(شکست پل)  از مجموعه ی کابوس

ایده پردازی . تصویرسازی و اجرای طراحی گرافیک: فرهاد صادقی. ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com