بایگانی

فرشته پرسش نکرد: فکرهایی در دین و فرهنگ

حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشد/ جامعه کارگری به تنهایی از قدرت لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیست

ویرگول نشانه‌یِ درنگ نیست

یک نویسنده ترنسجندر نامزد جایزه ادبیات داستانی زنان شد

تعمق کن! رفیق

گذرگاه تاریخ

انقلاب و ادبیات: «روزهای سیاهی در پیش است»

  در زمستانم

فقدانِ تدریسِ ادبیاتِ داستانی در دانشکده‌های زبان و ادبیاتِ دانشگاه‌های افغانستان

بازگشت به باغ گوته

  سرود ِ سبز ِ”سپیده” –  به رنج‌های سکوت ِ سیاه، چیره شده ست.

کافکا مقلدان را پشت در گذاشت

دو شعر از: شیرکو بی کس (شاعرمعاصرکرد)

سه شعر از عبدالقادر سعید (شاعرمعاصرکرد)

یادداشتی ازدفتر چک نویس

انسان در ایرانِ این دنیایِ زمین

در سودمندی متن فلسفی و ادبی

سه شعراز خالدبایزیدی(دلیر) به نسیم خاکسار، محمدمحمدعلی، عبدالقادربلوچ

گفت‌وگوی زال و سیمرغ

چند شعر از بهرام روحانی+ معرفی آثار

کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست “اسماعیل ” !

عشق

شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد

  سال نو میلادی          

چارپاره‌ی یک سوگ

موسیقی ِسفید ترین برف.

ترجمه چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر)

اشعار کریم دافعی

همە چیز تقلبی است حتی شما دوست عزیز

چند شعر یلدایی از خالد بایزیدی (دلیر): به استقبال شب یلدا