بایگانی

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۱۰)

دختر آبی

برای دختر آبی

عصیان دختری کوچک

غم‌های شهریور

پله‌های آلوده

هروقت زنی از سایه بیرون می‌آید قلبم جشن می‌گیرد

کاریکلماتورهای از خالد بایزیدی (دلیر) برای حامد مقتدر (شاعر بلخی)

دستش را می‌گیرم

خُنیاگر ِخجسته‌ی خونم!

سه شعر از: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چند شعر از: هادی ابراهیمی رودبارکی

نوشتن در اتاقی از آنِ همه! نگاهی به کتاب «سایه‌روشن»: خاطرات پانزده زن مهاجر

نئولیبرالیسم؛ وعده آزادی، تحقق خفقان

سروده‌ای در واکنش به خبر دستور ویرانی خانه‌ی شاملو

ادبیات زن و ادبیات زنان

نزدیک تر بیا!

دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای دکتر قاسملو و یاران‌اش

شعر “گرگ و میش”

گفتگو با جانی ممنوع!

چند شعر از سلام مصطفی (شاعرمعاصرکرد) سلیمانی- عراق …. ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

نهنگ شدن – Becoming Whales

شعری از خالد بایزیدی(دلیر) ترجمه به عربی‎

هفتاد سالگی رُمان «۱۹۸۴»: چرا هنوز هم کتاب پیش‌گویانه اورول را می‌خوانیم

خوانشی بر رمان ”سندروم اولیس” نوشته رعنا سلیمانی

نقد فروغ اسدی بر داستان بلند «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

غمگناله‌های از خالد بایزیدی (دلیر) درسوگ قامشلو

گوش‌بند‌های سرخ – شعری برای روز پدر

رمان «اولیس» جیمز جویس، گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی.

«مفقود الاثر»