بایگانی

نزدیک تر بیا!

دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای دکتر قاسملو و یاران‌اش

شعر “گرگ و میش”

گفتگو با جانی ممنوع!

چند شعر از سلام مصطفی (شاعرمعاصرکرد) سلیمانی- عراق …. ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

نهنگ شدن – Becoming Whales

شعری از خالد بایزیدی(دلیر) ترجمه به عربی‎

هفتاد سالگی رُمان «۱۹۸۴»: چرا هنوز هم کتاب پیش‌گویانه اورول را می‌خوانیم

خوانشی بر رمان ”سندروم اولیس” نوشته رعنا سلیمانی

نقد فروغ اسدی بر داستان بلند «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

غمگناله‌های از خالد بایزیدی (دلیر) درسوگ قامشلو

گوش‌بند‌های سرخ – شعری برای روز پدر

رمان «اولیس» جیمز جویس، گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی.

«مفقود الاثر»

نخستین اجرا

«عقاب »

هزارتوی نرگس

سکوت

«نامرئی» و «سوت» دو شعر از آرزو نوری 

چند شعراز خالد بایزیدی (دلیر) برای دوستداران و مدافعان صلح و آشتی 

قدرتی که خودمان ساخته‌ایم

شعری از شیرکو بیکس (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر تازه از: خالد بایزیدی (دلیر)

گلدان شکسته

مصاحبه با بهروز بوچانی ….. نوشتن روی اقیانوس

مش رجب

دیدار ماه

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

از جدالِ ریشه‌ها با تیشه‌ها – نگاهی به «از دست رفته» اثر حسین نوش‌آذر

روز شُمارِ دیکتاتوری – امیر سارم