بایگانی

جنگ التهجیر

وطن کجاست؟

مجید نفیسی در باشگاه ادبیات

ولفگانگ بورشرت: صدای نسل‌های ویران‌شده در استبداد

پیوند خطرناک: نازیسم ِ اسلامی، چپ ِ اسلامگرا

لوئی فردینان سلین، افسانه ادبیات و حقیقتِ تاریخی

تحلیلی جامعه‌شناختی از مرز بین عشق و آزار جنسی / «بله یعنی بله»

خبر انتشار: شماره دوم مجله بمبئی ریویو ویژه ایران

قصه‌نویسیِ مدرن و زبانِ عامیانه

در همه شهرهای دنیا زنی هست

یکی از گفتمان‌های پرقدرت در عرصه ادبیات و هنر، گفتمان جنسیت است!

تنها عشق می‌تواند ما را نجات دهد

از داتیس تا توکا، تا ۷۵۲… و تعلیق نوستالژیران (یادداشتی بر آثار حامد اسماعیلیون)

“تصویر زن در ادبیات ما” (در پاسخ دکتر هولاکویی)

معرفی رمانِ تاریخیِ دهلیزهای بی خوابی

«شکوه پادرجائی»

روزگار مفعولیتِ “ایاز” براهنی، دوزخی یا برزخی؟!

“کنسرت” اما در “پایان پائیز” در دادگاه دموکراتیک مجازی

سیمین نیستی که ببینی

باران با ما کار ندارد

جان پدر کجاستی؟ م.سحر

راویِ بی خوابِ دهلیزها

دختری که گریه می کرد

نقاش خودآموخته دهر

کتاب چه کسی پدرم را کشت

پروانه و مرگ

عمران راتب؛ فرارَوی از اراده، و برگشت جاودانی

پهلوانان به دارند م.سحر

بوم نقاشی بر دامن من

زخم کاری و هنگام رهایی دو شعر از : م.سحر