بایگانی

مروری بر زندگی و آثار مهدی سهیلی

مروری بر زندگی و اشعار یدالله طارمی

مروری بر زندگی و اشعار آیدین روشن

یک قرن شعار “ادبیات سلاح است”.

ادبیات در روزگارِ ویرانی: نوعی نگاه در آثارِ داستانی بهرام مرادی

مرغ سحر با صدای پروانه: نگاهی به خاطرات پروانه بهار

تأملی در باب حرکت – زمان – واقعیت (بخش نخست)

من نویسنده‌ی زن نیستم: معضل سیمون دوبوار

جنگ التهجیر

وطن کجاست؟

مجید نفیسی در باشگاه ادبیات

ولفگانگ بورشرت: صدای نسل‌های ویران‌شده در استبداد

پیوند خطرناک: نازیسم ِ اسلامی، چپ ِ اسلامگرا

لوئی فردینان سلین، افسانه ادبیات و حقیقتِ تاریخی

تحلیلی جامعه‌شناختی از مرز بین عشق و آزار جنسی / «بله یعنی بله»

خبر انتشار: شماره دوم مجله بمبئی ریویو ویژه ایران

قصه‌نویسیِ مدرن و زبانِ عامیانه

در همه شهرهای دنیا زنی هست

یکی از گفتمان‌های پرقدرت در عرصه ادبیات و هنر، گفتمان جنسیت است!

تنها عشق می‌تواند ما را نجات دهد

از داتیس تا توکا، تا ۷۵۲… و تعلیق نوستالژیران (یادداشتی بر آثار حامد اسماعیلیون)

“تصویر زن در ادبیات ما” (در پاسخ دکتر هولاکویی)

معرفی رمانِ تاریخیِ دهلیزهای بی خوابی

«شکوه پادرجائی»

روزگار مفعولیتِ “ایاز” براهنی، دوزخی یا برزخی؟!

“کنسرت” اما در “پایان پائیز” در دادگاه دموکراتیک مجازی

سیمین نیستی که ببینی

باران با ما کار ندارد

جان پدر کجاستی؟ م.سحر

راویِ بی خوابِ دهلیزها