دختران  و  پـسـرانِ “ایـران زمـیـن” با عــشـقــی راسـتـیـن زیــستـه اند

 

زنان و مردان این وطـن پاک دامنی  و روشن بـینـی ، پـیــشـه کـرده اند

 

پدران و مادران این سـرای سُترگ ، سرشار از مهر”امید” پرورده اند

 

بزرگان و اندیـشمندان این فلاتِ پـهناور بـه پایـش “خـرَد  ورزیـده اند

 

تا قهرمانانی دلیر برای” ایـران و ایـرانی” گُـهـرجانِ خویش، فـدا کننـد

 

و شـیـر زنانی وارسـتـه برای بالندگی ایران، فـرزندانی ایرانی بپرورند

……………………………………………………………………………………………………..

   نـشانـه هایِ روشنـی بـخـشِ یـکـتا پروردگارِ گیتی، تابیده اسـت

……………………………………………………………………………

….. هـــــــــــر   ایــــــــــرانــــــــی   یـــــــک  نــــــــشـــــانــــــه…….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com