فــر هــا د  صــا د قــی

طـراح . ایده پـرداز . نویسنـده و گرافیسـت

دارای مدارک و گواهینامه های ملی و بین المللی

عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

عـضــو انـجـمـن هـنـرهـای تـجسمـی و صـنایـع دستـی کـشـور

عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان

موسس و نایب رییس انجمن هنرهای تجسمی و صنایع دستی فولادشهـر

مدرس انجمن هنرهای تجسمی و صنایع دستی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)