شبِ عشق. اشعار هزاره سوم/ مجموعه ی چکامه ی هستی/ فرهاد صادقی/ پنجم مردادماه نود و دو/ ۱۱:۳۰ شب

شب

شبی به خیر و دلی سبک ز تقصیر نفس

چـــه فرصـتی از آســمان فــرو رسـیـــد

دو چشـمِ بـی دلم خـشـک بــود بـه قـهــر

شـفای اشـک بـه یـومـنِ قــدر سـررسیـد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)