نشست احزاب و سازمان‌های سیاسی کُردستان برای تشکیل کنگره ملی کُرد: گفتگوی رادیو پیام با حسن شمسی‌ از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)