طبق اخبار رسیده بساط شادی و رقص برپاست. می خوانند: “مستم و مستم، آره. جردنو بستم، آره. تو فاز دنسم، آره. ازم می‌ترســـن. بالای بالا، یه سایه لالا. کوتاه نمی‌آم. من تو رو می‌خوام.”

منزل سید محمد خاتمی. هم‌اکنون

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)