چشمان خیره پوستر خامنه ای سر کلاس درس رو یادتونه؟ یا چشمهای برادر بزرگ تو ۱۹۸۴؟ امشب جای این چشمها و چشم مردم عوض شد. مردم بودن که خیره حکومت رو نگاه می کردن، بدون پلک، منتظر تقلب. و از شکل اعلام نتایج معلوم بود که حکومت سنگینی این نگاه رو خیلی خوب حس می کنه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)