یک دخترخانم کوچولو با زبان طنز، ادعاهای نظام حاکم را به بهترین نحو به سخره گرفته است.

ادعاهایی که تماما بر دروغ‌بافی و ادعاهای مسخره و پوشالی سوار شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)