یک مغازه‌داری سالمند با بیان اینکه شستن مرده را ارزانتر کنید تا فقرا زودتر بمیرن و راحت شوند. وصف حال مردم ایران در این حکومت را با طنز تلخی اینگونه بیان می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)