بایگانی

قتل عام دختران دبستانی در افغانستان به دست فاشیست‌های اسلامی را قویا محکوم می‌کنیم!

جو بایدن و پایان نئولیبرالیسم؟

درسی که روسیه به امریکا داد

خاورمیانه آینده؛ ناسیونالیسم‌های رقیب و آمریکا

با گفتگوهای غیرمستقیم در وین، مشخص است که امتیازاتی برای رژیم تروریستی ایران در راه است.

ایران نباید پا از گلیم خود درازتر کند، چون پیامدهای به دنبال خواهد داشت.

مبادله کردن با رژیم ایران اشتباه و برای امنیت و صلح جهانی خطرناک میباشد.

شبکه‌ حمایتی پانک‌ها

مشکل چین نیست، نئولیرالیسم است

مذاکرات برجام و  هشدارها از درون آمریکا به بایدن

مذاکرات برجام و  هشدارها از درون آمریکا به بایدن

امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون!

دونالد ترامپ و شی جین پینگ، چگونه جهان را دو قطبی کردند؟

رقابت‌های خطرناک دولت‌های ترکیه، ایران، روسیه، آمریکا، اسرائیل و… در خاورمیانه!

اعلام تسلا برای فروش با بیت‌کوین، شروع رسمی پایان سلطه دلار و ابر قدرتی آمریکا است!

در یک سالگی هیاهویی پوچ؛ دولت انتقالی برای بازگرداندن طالبان!

آموزه‌هایی برای سازماندهی اجتماعات- بخش اول

ایالات متحده باید به ایران غرامت بپردازد

سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد

چگونه می‌توان فقر را از بین برد؟

زوال و سقوط امپراطوری آمریکا

چه چیز تغییر کرد؟

دولت جو بایدن و آیندۀ سیاست آمریکا

معماریِ ارعاب

مونارشیست‌های ایرانی در کنار فاشیست‌های امریکا، یک اتفاق ساده یا رویکردی استراتژیک؟

آرمانشهر در خطر نابودی! دروغگوئی و عوام‌فریبی، دموکراسیِ آمریکا را آسیب پذیر کرد؟

در مورد بستن حساب‌های رسانه‌ای ترامپ

دلایل شکاف میان قدرت حاکم در آمریکا‎

شورش در پایتخت

جنسیت، فمینیسم سیاه، و اقتصاد سیاسی سیاه

فاشیسم و سانسور