بایگانی

اقدامات عملی در حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه لازم است!

وبینار زمانه: «شوراهای کارگری و کنترل کارگری: درس‌های نظری و تاریخی» با سعید رهنما

فراخوان گزارشگران: علیه اعدام زندانیان سیاسی و احکام قرون وسطایی حبس و شلاق بر پیکر کارگران

تصویری کلی از نقاط قوت و ضعف‌های اتحادیه‌ها در انگلیس

وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۲)

در دفاع از نامه سرگشاده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نامهء سرگشادهء “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۱)

از لغو احکام کارگران هفت تپه تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی

نقش چشمگیر زنان و خانواده‌های کارگری در اعتصاب کارگران معدن کرمان!

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران- اردیبهشت ۱۳۹۹

یک سرگذشت: در تلاش معاش

بیانیه ی۳هزار استاد دانشگاه و دانشمند از صدها دانشگاه جهان: کار را دموکراتیک، کالازدایی و با محیط ز …

طبقه‌ی کارگر و بیراهه‌ی رفرمیسم: انتقاد به بیانیه‌ی “اعتراض به دستمزد”

کرونا،کابوس زنان پرستار

یک سرگذشت: زن دستفروش

همجنسگراستیزی, هموفوبیا, ترنسجندر,حقوق بشر, همجنسگرا, اقلیت جنسی,گرایش جنسی,هویت جنسیتی, ترنسفوبیا ,ترنس‌ستیزی, تطبیق جنسیت ,لزبین, ال‌جی‌بی‌تی ,تغییر جنسیت

مبارزه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از مبارزات کارگری جدا نیست

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران: نگاهی به اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۸

گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و روز معلم، و ضرورت اتحاد عمل در این دنیای بیدادگر و سودمحور!

نامه سندیکاهای فرانسه به علی خامنه ای در مورد دستگیری مجدد اسماعیل عبدی و اخراج محمد حبیبی از وزرات …

روزکارگر، روز وحدت جنبش‌ها

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجدید میثاق کارگران جهان بر ضد سرمایه‌داری!

نامه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا به علی خامنه‌ای در مورد دستگیری مجدد اسماعیل عبدی و اخرا …

کرونا و شرایط طبقه کارگر ایران: آیا رفع تحریم خواست واقعی سپاه است؟

کرونا و بیکاری ۱۹۵میلیون کارگر در جهان

بحران کرونا و روی‌آوری به تشکل‌های کارگری

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

کارگران و امر سیاسی