بایگانی

فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم!

هفت تپه‌ای‌ها همه مدال‌ها را از آن خود کرده‌اند

نگاهی به اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۹

همگرایی: موانع و فرصت ها

نگاهی به دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در فرانسه

اول ماه مه ۱۴۰۰ هم از راه رسید اما هنوز هیچ‌کدام از مطالبات مزدبگیران برآورده نشده است!

ویژه‌نامه اول ماه مه ۲۰۲۱

تهدید رضا شهابی را محکوم کنیم!

 روز جهانی کارگر: از قرون وسطا، تا ادبیات فارسی، تا وضعیت حقوقی زنان تنها سرپرست خانوار 

کارگر ایرانی از غم نان تا تلاش برای بقا – بخش دوم

کارگر ایرانی از غم نان تا تلاش برای بقا

بررسی استثمار و ستم طبقاتی

پیام اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد:  به انگیزه بزرگداشت روز جهانی کارگر

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

وضعیت معیشتی کارگران ایرانی در سطح «بحران» قرار دارد

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر‎

در روز جهانی کارگر به همبستگی و پیوستگی در راه مبارزه‌ طبقاتی تاکید ورزیم!

بیانیه مشترک ٢۶ نهاد چپ و دموکراتیک بمناسبت اول ماه مه

بیانیه کارگران غیررسمی نفت در گرامیداشت روز جهانی کارگر

بیانیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به مناسبت روز جهانی کارگر

اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در حمایت از فراخوان اول ماه: زیر خط فقر هیج تامین اجتماعی نیس …

یکشنبه‌های اعتراض بازنشستگان، زحمتکشان دیروز و معترضان امروز؛ “فقط کف خیابون،به دست میاد حقمو …

«خون‌نامه پرستاران» به بیش از ۷ هزار امضاء رسید – کارزاری هشدارآمیز خطاب به سران قوا

اعمال ضد کارگری آمازون در مقابل تلاش کارگران برای تشکیل اتحادیه!

گزارشی از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران – ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

جای خالیِ کارزاری برای لغو “قراردادهای موقت”

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران: حقوق سندیکایی حقوق بشر است!

بیانیه مشترک ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: ما از مطالبات زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران پشتیبانی می‌کن …

دستمزدهای سال ۱۴۰۰ و تورم و گرانی و فقر و فساد فزاینده در ایران!

«فصل افزایش حداقل مزد»، فصل نمایش بی حقوقی مطلق طبقه کارگر