بایگانی

تباهی صنعت فولاد در دستان مافیای سودجو

شلاق بر تن کارگر یا تازیانۀ بیم بر روان جامعه؟

بحران کرونا، فرصتی یگانه برای کنشگری و عمل جمعی فعالان کارگری

طرح حمایت از کودکان کار، یا طرح مبارزه با کودکان کار!؟

چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران

سفره میلیون‌ها کارگر بیکارشده هر روز خالی تر می‌شود

دستاوردهای مبارزات هفت تپه از خرداد ۹۹ تا امروز

کودکان زباله‌گرد: همه ما برای ارباب کار می‌کنیم

وضعیت کارگران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش ششم): اعتراضات صنفی معلمان

در محکومیت برخورد امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران هفت تپه و برای آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران …

خانواده های کارگری زیر فشار بحران مسکن

کارگران هفت تپه آبدیده تر از آن هستند که تسلیم شوند!

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش پنجم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش خدمات، …

مطالبه از مجلس و قوه قضائیه برای مجازات قوه مجریه اشتباه است

تشکل‌های مستقل کارگری در الجزایر بر متن دنیای فرا استعماری

قدرت و ضعف اعتصابات اخیر در نفت و پتروشیمی

کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

افزایش دستگیری ها و سرکوب: بازداشت یک فعال کارگری دیگر و یورش به منزل یک فعال دانشجویی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم): مروری بر مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت …

ایران: همبستگی با قربانیان سرکوب

بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا: آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش دوم): مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فا …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش اول): بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹

روز دوم اعتصاب کارگران شرکت صنعتی-معدنی کارکاوان جلیلی مقابل فرمانداری سوادکوه

یادداشت کارگری هفته – کارگران شهرداری‌ها، اسیر پیمانکاران غارتگر! – امیر جواهری لنگرودی

 تشکل مستقل فقط دوفاکتو*

جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری در مبارزات جاری کارگران

نه به مجازات اعدام در ایران/ بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری