بایگانی

سرنوشت سندیکاهای کارگری ۴۰ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷

به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین کارگری ایران پایان دهید! 

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود را از تداوم سرکوب فعالان کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعلام کرد

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

بیش از ۸۰۰ نفر: ما خواهان آزادی هر چه سریع‌تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم

چندین سازمان و رهبران اتحادیه‌ها و نمایندگان پارلمان دانمارک به دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعتراض کردند

بیانیه‌ی گروهی از فعالین چپ ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

بیانیه جمعی از معلمان در حمایت از اسماعیل بخشی و اعتراض به خط سرکوب فعالان مدنی و صنفی

پیام نامه سرگشاده اسماعیل بخشی

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به نقض حقوق بشر در آذر ماه ۹۷

بانگ خوش آگاهی درجنبش کارگری جاری

قطعنامه اضطراری کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در همبستگی با کارگران و دانشجویان در ایران

حمایت مادران پارک لاله از اعتراضات کارگری

یگان ضد شورش، تماما مسلح، گیت های خروجی شرکت هفت تپه را به تصرف خود در آورده و اجازه خروج از شرکت را به کارگران نمی دهد. کارگران می خواهند به هر طریق از شرکت خارج شوند و به تظاهرات هر روزه ی خود جلوی فرمانداری ادامه دهند.

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه چه می‌خواهند؟

رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

“دوران فریب ودیکتاتوری شاه و شیخ بازی گذشته و پایان یافته است!”

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

کارد اعتصاب در اینجا تیز نیست

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است

خواست شوراهای مستقل کارگری

گزارشی از سفر ۵ هفته‌ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا

چگونه می توان طبقه کارگر را به مرکز سیاست آورد؟

معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران

خواسته‌های اعتراضات و اعتصبات کارگری در ایران چیست؟

درباره مباحث «دولت و کارگران در ایران»

پشتیبانی از مبارزات به حق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور

زنان کارگر؛ نادیده در قوانین کار