بایگانی

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

بیانیه اعلام حمایت و همبستگی بیش از ۶۰ تن از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با اعتصاب کارگران صنعت نفت …

آیا جامعه ایران به مرحله انفجار اجتماعی نزدیک شده است؟

اطلاعیه شماره ۲۶ کارکنان رسمی صنعت نفت ایران: منتظر حضورمان در میدان باشید

بیانیه شماره ۶ شورای سازماندهی اعتراضات: تاکید ما بر اتحاد و همبستگی کارگری است

گفتگو با محسن جوشکار یک کارگر اعتصابی

همبستگی با مزدبگیران بخش صنایع نفت و پتروشیمی در ایران

به دنبال اعتصابات کارگری؛ اخراج ده‌ها کارگر پتروشیمی گچساران

قدرت کارگر – طرحی از ایمان رضایی

نگاهی به بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعتصاب سراسری کارگران در گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو

کارگران نفت

اعتصابات سراسری کارگران − بیانیه پشتیبانی

گفت‌وگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه

تحلیل اعتراض کارگران پروژه‌ای نفت یک هفته پس از شروع اعتصاب‌های سراسری: نفتی‌ها، می‌دانند چه می …

گوشه‌ای از شرایط کار ما کارگران نفت در عسلویه

زنده‌باد اعتصاب نفتگران!

بررسی آماری اعتراضات و مبارزات کارگران ایران در سال ۱۳۹۹

‎پاسخ مطالبات کارگران صنعت نفت را بدهید!

حمایت ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی- مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشو …

بیانیه‌ی کانون مدافعان حقوق بشر در حمایت از اعتصابات کارگران در سراسر ایران

اعتصاب کارگران صنعت نفت: فصلی جدید در جنبش کارگری

انتقال تجربه ( هسته‌های محلات)      

موج جدید اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز ایران

پرولتاریا، زن است

بساط باجگیری‌تان را از سر کارگران و زحمتکشان جامعه‌ی ما بردارید

تشدید سرکوب در ایران محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

جبهه‌ی گسترده “چپ” و گرایش سوسیالیسم کارگر

یادداشت کارگری هفته: جنایت اول ماه مه ١۴٠٠، در معدن طزره دامغان

“کار” چپ بازگشت به جامعه است

معدنکاران فاریاب آسمینون کرمان

معدنکاران آسمینون در برابر یک الیگارشی خانوادگی

گزارشی از اعتراض ۱۲۰۰ کارگر بیکارشده معدن :دو شبانه روز نفسگیر اعتراض در جاده بندرعباس-کهنوج/ مشکلا …