بایگانی

دو مقاله از ویلیام رابینسون راجع به مختصات دوران کنونی

پیش به سوی کارزاری برای ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران

پیش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ایران(امضاهای جدید)

یک می، گامی برای آماده سازیِ نهایی!

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

اولین قتل عام کارگران شرکت کنندە در روز جهانی کارگران در کرماشان بود

روز جهانی کارگر روز همه‌ زحمتکشان ایران، روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری

بیاینه مشترک سه تشکل کارگری و اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه: روز اتحاد انقلابی کارگران برای برانداختن سرمایه داری در سراسر جهان!

بیانیه ۸۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی به مناسبت روز کارگر

بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم

بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه درباره احضار فعالان کارگری در آستانه اول ماه مه

در تدارک اول ماه مه (چه باید و چه نباید کردها)

اجلاس WFTU در تهران- اجلاسی ضد کارگری به نام حمایت و همبستگی کارگری

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷

بیانیه مشترک دو سندیکای مستقل کارگری ایران: با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، با بیش از ۶۵۰ هزار عضو، به سرکوب و آزار فعالین کارگری در ایران

چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟

طبقه کارگر تنها سوژه وعامل گذار از سرمایه‌داری نیست

از زندانی سیاسی رضا شهابی حمایت می‌کنیم

اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه!

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی: “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار”

زنده باد اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

ضرورت پشتیبانی از مبارزات کارگران فولاد اهواز

نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی

خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

گزارشی از برگزاری تظاهراتی در حمایت از کارگران ایران در ژنو