بایگانی

بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، با بیش از ۶۵۰ هزار عضو، به سرکوب و آزار فعالین کارگری در ایران

چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟

طبقه کارگر تنها سوژه وعامل گذار از سرمایه‌داری نیست

از زندانی سیاسی رضا شهابی حمایت می‌کنیم

اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه!

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی: “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار”

زنده باد اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

ضرورت پشتیبانی از مبارزات کارگران فولاد اهواز

نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی

خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

گزارشی از برگزاری تظاهراتی در حمایت از کارگران ایران در ژنو

در هفت تپه چه می گذرد؟

طبقۀ کارگر و انتخابات ِ پیش ِ رو

آوار اقتصاد امنیتی بر سر کارگران معدن

چرا دولت حسن روحانی معدن چیان قربانی را متهم می کند؟

پیام تسلیت و همدردی به خانواده‌های داغدار معدن یورت استان گلستان

وقتی زنان به جمع کارگران ساختمانی می‌پیوندند

داستان «کوه فقرا» و «دست دراز حکومت»

تکرار فجایع مرگبار مراکز کارگری: این بار معدن زغال سنگ آزادشهر!

سهم گارگران در سُفره های خالی: شلاق،زندان،بی حرمتی

روز جهانی کارگر: علیه ترامپیسم، علیه اسلامیسم، برای رهایی از کاپیتالیسم!

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت

آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران

آمار و ارقام کولبران کشته شده در سال ٩۵

سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض: تجربه زنان کارگر کره جنوبی

زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست