بایگانی

جزییات پرونده فرزانه زیلابی؛ «این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود»

کارگران هفت تپه مدیران را بیرون کردند

ضرورت ایجاد شورای همکاری رهبران و فعالین جنبش کارگری

بزرگترین اعتصاب کارگری در اولین روز کاری ابراهیم رئیسی

به همکاران پتروشیمی آبادان: شورای اسلامی ضد کارگر است

صدای ما را از هفت تپه زیر بمباران می شنوید؟

اعتراضات و دستاوردهای کارگران نیشکر هفت تپه

خلع ید به حکم کارگران

پرونده سازی علیه فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه

سپیده قلیان: مرا با دستنبد و پابند در میدان انقلاب چرخاندند!

رهبری واحد، “غایب” بزرگ جنبش هفت تپه

از مینو تا هفت تپه، مبارزه بی‌حاصل کارگران در زمین سرمایه‌داران

بیانیه در حمایت از فراخوان کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی!

مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و موقعیت امروز جنبش مطالباتی!

70 روز اعتصاب هفت تپه

ارزیابی از ۷۰روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه

دوماه اعتراض، دو ماه مقاومت و پایداری کارگران هفت تپه

جنبش زنان، متحد جنبش کارگری

در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم!

از لغو احکام کارگران هفت تپه تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی

لغو احکام صادره برای برخی از کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان اول مه

دو خبر که جامعه ایران را تکان داد

در حمایت از زندانیان سیاسی به میدان بیائیم

دو اطلاعیه از کانال مستقل کارگران هفت تپه

طارق خلفی و کریم سیاحی از دست شکنجه گران رها شدند! چند نکته پیرامون شوهای تلویزیونی منسوخ

برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه، متحدانه به پا خیزیم!

نامه سندیکاهای فرانسه به علی خامنه‌ای در مورد سرکوب کارگران و معلمان و خواست آزادی فوری و بدون قید …

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از حقوق کارگران معترض

بیانیه “کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز” در خصوص اعتراضات کارگران هفت تپه

نامه اتحادیه یونیفور در کانادا در حمایت از کارگران هفت تپه

تا کارگران بازداشت شده آزاد نشوند مذاکره بی مذاکره