امروز ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منخب نظام آغاز به کار کرده و یعنی امروز اولین روز کاری اوست.

همزمان بزرگترین اعتصاب و تجمع کارگری انجام شده در شهر شوش و توسط کارگران هفت تپه برگزار شد.

این اتفاق پیام روشنی دارد. ابراهیم رئیسی هم حسن روحانی است و ما تصویر روز اول کارش را با اعتصاب وسیع همراه کردیم و یعنی ما برای احقاق حقوق خودمان احمدی نزاد و روحانی و رئیسی برایمان فرقی ندارد.

اولین روز ریاست جمهوری رئیسی و بزرگترین اعتصاب و نجمع کارگری کارگران هفت تپه یعنی ما به راه خودمان ادامه خواهیم داد.

شرکت باید تعیین تکلیف شود و اختلاسبیگی ها بیرون انداخته شوند.

 

پیام همکار

 

آنک قصابانند
بر گذرگاه‌ها مستقر
با کُنده و ساتوری خون‌آلود

______________________________

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)