نازنین وطندوست، فعال مدنی افغانستان

کانون زنان ایرانی

حاکمیت طالبان در دهه هفتاد خورشیدی معجونی از جهل، فقر، تبعیض، خشونت و تحجرگرایی دینی پرورش یافته در فرهنگ قبیله‌ای بود.

طالبان به نام دین و اجرای احکام اسلامی بیش‌ترین ستم‌ها را در حق مردم فقیر افغانستان، بویژه زنان روا داشتند.

پدیدار شدن رژیم طالبانی برای مردان نمازهای اجباری و تکراری، قطع دست، ریش دراز و دستار سیه/سفید را هدیه داد و اما برای زنان قوانین ذیل را بنام حلال و حرام به ارمغان آورد:

حرام و حلال طالبان برای زنان

۱. حرام:
۲. رفتن به مکتب/مدرسه
۳. اشتراک در مشاغل اجتماعی/فرهنگی
۴. بیرون شدن از خانه بدون محرم (بدون اقوام مرد)
۵. رفتن به کار (اشتغال)
۶. شنیدن موسیقی
۷. پوشیدن دمپایی (چپلی)

* حلال از دید طالبان:
* پوشیدن اجباری بُرقع
* ازدواج اجباری
* بیرون نشدن از خانه
* سنگسار
* شلاق و تازیانه در هر کوچه و بازار

این مطلب را در سایت کانون زنان ایرانی بخوانید.

حلال و حرام طالبان برای زنان/قوانین تازه چیست

#پرونده_ویژه
#زنان_افغانستان

@irwomen
@bidarzani

_________________________

جمعیت انقلابی زنان افغانستان

قمر گل, دختر نوجوانی که به تنهایی, دو طالب را به درک واصل کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)