سناریوهای امنیتی پخش شده از صدا و سیما علیه فعالین معلمان و فعالین کارگری آنچنان مورد تمسخر عموم قرار گرفته که حتی باعث ایجاد همدلی و اتحاد بیش از پیش میان اقشار مختلف طبقه کارگر شده است. به همین دلیل این سناریو ها و فیلم ها بیشترین تاثیرش ضربه به حاکمیت و از طرفی هم تقویت اتحاد و همبستگی در صفوف مردم است. یک تاثیر دیگر این فیلم ها و سناریو ها کمک به تبلیغ و ترویج حاکمیت شورایی طبقه کارگر است. چرا و چطور؟ توضیح می دهم.

انتشار فیلم و سناریوهای امنیتی باعث شده که فعالین ِکمتر شناخته شده و یا حتی فعالین شناخته شده اینبار به صورت وسیع و میلیونی و تا اعماق جامعه دیده و شناخته شوند. این روزها در فضای مجازی و به طور وسیع، اسم معلمان و فعالین کارگری بازداشت شده در حال نشر است و همه از این فعالین دربند حمایت میکنند و سناریوسازی علیه انها را هم محکوم میکنند. مثلا آقای اسکندر لطفی اگر قبلا محبوب و شناخته شده بود الان تقریبا برای همه مردم کشور و بسیار بیشتر از پیش شناخته شده چون در همه جا از او حمایت میشود زیرا که حکومت علیهش فیلم پخش کرده. در نتیجه الان بازداشت شدگان کارگری-معلمی به مناسبت نشر سناریوی امنیتی، هزاران بار بیشتر شناخته شده اند.

حالا بیایید فرض کنیم که همین فعالین بازداشت شده که برای همه مردم شناخته شده تر هستند یک شورایی تشکیل بدهند و یا یک نماینده در یک حکومت شورایی کارگری باشند. مثلا در هفت تپه یک شورای مستقل کارگری باشد و در میان معلمان هر شهر و استان شوراهای مستقل خودشان، در میان پرستاران شوراهای مستقل خودشان و در میان کارگران در خدمات و یا در صنایع و در نفت و گاز و پتروشیمی و خودروسازی و معدن و کشاورزی و در محیط های مختلف شوراهای مستقل کارگری ایجاد شده باشد که نماینده همه این شوراها در یک شورای سراسری سطج کشوری عضو باشند. این شورای سراسری هم بر کل مملکت حکومت کند. در واقع میشود یک حکومت که نماینده واقعی تمام مردم مزدبگیر و مخصوصا تمام اعضای طبقه کارگر یعنی بیش از هشتاد درصد جامعه است.

چنانچه تعدادی از اعضای این شورای سراسری ملی همین آقای اسکندر لطفی که دستگیر شده، باشد و یا دوستانش و یا سایر فعالین کارگری باشند. مثلا اسماعیل بخشی و عباسی و یوسفی و امثالهم از هفت تپه به شورای کارگری استانی در خوزستان راه پیدا کنند و اگر شورای کارگری خوزستان انتخابشان کرد به نمایندگی از خوزستان به شورای سطح کشوری راه پیدا کنند. ببینید چه نمایندگان درخشانی در حاکمیت شورایی مملکت خواهیم داشت. ببینید چه حاکمیت شورایی درخشانی خواهیم داشت. نمایندگانی از لایه ها و صنوف مختلف طبقه کارگر یعنی تمام مزدبگیران اعم از معلم و پرستار و کارگر صنعتی و خدماتی و کشاورزی و … از این کامل تر نمیشود. یعنی حکومت خودمان بر خودمان. حکومت اکثریت بر جامعه.

آیا نمونه بهتری از این حکومت سراغ دارید؟ این نمایندگان شورای کارگری کشوری بهترین قوانین را تعیین میکنند که به نفع مزدبیگران باشد. بهترین افراد را برای اجرای قوانین بر سر کار خواهند گذاشت. متخصص های مختلفی استفاده میکنند که در خدمت منفعت طبقه کارگر و مزدبگیر باشد و نه به نفع مفت خوران و استثمار کنندگان. این یک تصویر حدودی از حکومت شورایی کارگری است.

ما میخواهیم که این دستگیر شدگان که فیلم شان از صدا و سیما منتشر شد هم عضوی از این شورای کشوری کارگری باشند. از این زیبا تر وجود دارد؟ این سناریوهای امنیتی دارد فعالین مستقلی که قابلیت عضویت در شورای حکومتی را دارند را بیشتر و بیشتر به جامعه معرفی میکند. دیگر آلترناتیوهای دست راستی و ضد کارگری که میلیون ها دلار بودجه دارند و پشتوانه دولت های سرمایه داری را دارند و رسانه ها در خدمتشان است مطرح نخواهند بود. زیرا اکنون در همه محافل و در همه خانه ها اسم و نام این دستگیر شدگان بر سر زبان هاست. اعتبار و احترام برای این عزیزان نقل محافل است.

البته که هیچ کس خواهان دستگیر شدن این عزیزان نیست و ما برای آزادی شان تلاش خواهیم کرد. اما وقتی هم دستگیر شدند نه تنها منزوی نشدند بلکه عزیزتر و محترم تر شدند. حکومت و امنیتی ها با پخش فیلمها و سناریوهای امنیتی در اصل حماقت خودشان را نشان دادند و بزرگترین ضربه را به حکومت خودشان زدند. در عوض عزیزان ما را در همه جا مشهور تر و معتبر تر کردند.

این عزیزان میتوانند در آینده تشکیل دهنده و یا نماینده یک حکومت شورایی کارگری و طبقاتی باشند.

تا آزادی این عزیزان تلاش خواهیم کرد و از حالا جایشان را در یک شورای سراسری مربوط به حاکمیت شورایی طبقه کارگر در نظر گرفته ایم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)