خانم سپیده قلیان کماکان در زندان است. ایشان برای مداوا به مرخصی امده بود و چون از ستم مضاعفی که بر زندانیان زن در زندان ها حرف زد باز هم دستگیر شد و تحت فشار و آزار است.

این فشار و آزار همزمان یک نوع فشار و آزار برای خانواده زجر کشیده او هم محسوب میشود.

سپیده قلیان می توانست مثل خیلی ها سرش را پایین بیاندازد و سکوت کند اما به مبارزات کارگران هفت تپه بی توجهی نکرد و کاری که از دستش بر می آمد انجام داد.

جرم او این بود که از تجمعات عکس میگرفته است و سعی کرده بود در حد توان خود صدای کارگران رنج کشیده هفت تپه را بازتاب دهد.

سپیده قلیان بابت همین فعالیت افتخارآمیزش تحت فشار قرار گرفت. تمام حرف و بحث اشخاصی مثل خانم قلیان و همینطور کارگران هفت تپه این بود که دنبال حق و حقوق بدیهی خود بوده و هستند.

اختلاسگران آزادانه می چرخند و به کارهای خود ادامه می دهند اماکسانی که از حقایق میگویند دربند هستند.

به قول کارگران هفت تپه، قوه قضاییه در فسادی عمیق به سر می برد. این قوه اصلا وظیفه دارد از بالادستی ها حمایت کند و مردم عادی را سرکوب کند.
قوه قضاییه وظیفه سرکوبگرانه خودش را در قبال خانم قلیان را به طور کامل انجام داده است. اما اشتباهشان این بوده که گویا با سرکوب چند نفر بقیه مردم سکوت خواهند کرد.

نه سپیده قلیان سکوت کرد و نه بقیه افرادی که خواهان حق و مطلبات خود هستند.

باید با صدای بلند اعلام کرد که سپیده قلیان باید آزاد شود.
بدون هیچ قید و شرط و فورا باید آزاد شود.
سپیده ها، منشا سلامت و بهتر شدن جامعه هستند.

 

سپبده قلیان را آزاد کنید!

پیام دریافتی
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)