پیام کارگری از نیشکر هفت تپه

تعدادی از کارگران پتروشیمی آبادان که حق ورود به شرکت را ندارند خواهان تشکیل شورای اسلامی کار شدند. می دانیم که در صنعت نفت و برخی صنایع کلیدی دیگر بدلیل فضای شدید امنیتی، تشکیل همان شورای اسلامی “قانونی” هم ممنوع بوده است.

اما این ممنوعیت هیچ امتیازی برای شورای اسلامی نیست. طرح خواست تشکیل شورای اسلامی کار توسط تعدادی از کارگران در این فضای اعتراضی و اعتصابی بسیار عجیب و رو به عقب است.

دوستان، می دانید شورای اسلامی کار از کجا آمده است؟

این شوراها مثل اشغالگرانی هستند که یک شهر را با تاراج و سرکوب اشغال می کنند.

در همین صنعت نفت و از جمله در آبادان کارگران شوراهای واقعی کارگری خود را داشتند.

از نسلهای قبلی تان بپرسید که شوراهای واقعی کارگری چگونه بودند و چه برسرشان آمد.

شورای اسلامی بعد از سرکوب شوراهای کارگری متولد شد. شوراهای کارگری و منتخب کارگران را منحل کردند، فعالین و رهبرانشان را اخراج کردند، زندانی کردند، کشتند یا فراری دادند تا جنبش کارگری را به سکوت بکشانند.

شورای اسلامی بعد از یک سرکوب خونین مانند ارتش پیروز آمدند و در کارخانه ها مستقر شدند. سرکرده های این شوراهای قلابی خود از سرکوبگران کارگران بودند. شورای اسلامی از اول چشم و گوش امنیتی کارفرما و دولت در مراکز کار بودند. وظیفه شان شناسایی رهبران و کارگران مورد اعتماد، اخراج و پاکسازی آنها و ایجاد فضای پادگانی در کارخانه ها بود.

شورای اسلامی مزدور است، مزدور کارفرما و سرمایه دار.

شاید بگوئید خب میریم عضو یک نهاد قانونی می شویم تا بتونیم حرفای کارگرا را بزنیم. اشتباه می کنید. شورای اسلامی جای طرح این حرفا نیست.

ممکن است در مواردی کارگرای باشرفی نیز بدلیل محدودیت ها و یا مثل هفت تپه با زور و تهدید موقتا عضو شورای اسلامی شده باشند. هرجا کارگران چنین اقدامی کردند اشتباه کردند و سریع متوجه شدند که توی دام افتادند.

متوجه شدند که عضویت در شورای اسلامی یعنی جاسوسی همکاران، یعنی کار امنیتی علیه کارگران و جلوگیری از اعتراض و اعتصاب.

کارگران هیچوقت شورای اسلامی را نماینده خود ندانستند. اگر کارگر باشرفی عضو شورای اسلامی است شاید نمی داند که سر سفره قاتلین نسل‌های قبل جنبش شورائی نشسته است.

شورای اسلامی بعنوان چماقداران و کله پوک های کارفرمایان در مراکز کارگری سرهم شده و از روز اول تا حالا از منافع کارفرمایان دفاع کردند.

یک سیاست کارگری خواهان انحلال شوراهای اسلامی کار بعنوان زائده سازمانی کارفرما و نیروی امنیتی در کارخانه است.

شورای اسلامی نماینده کارگر نیست، نبوده، نخواهد بود، حتی اگر با زور سرنیزه از کلیه کارگران برای آن رای بگیرید. شما دوستان پتروشیمی هم بجای تجمع برای ایجاد شورای اسلامی، روی پای خودتان بایستید.

به خردجمعی متکی شوید و شورای واقعی کارخانه را تشکیل دهید.

— – – – – – – – – – – – – –

@Shoratamas

https://t.me/shoranaft

#اعتصاب_سراسری_کارگران_نفت

#اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی_نفت

#افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد_به_بالای_۱۲میلیون

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)