طی روزهای گذشته کارفرمایان برای شکستن اعتصاب کارگران نفت، آب تانکرها را خالی و جیره‌ی غذایی کارگرانی را که در خوابگاه‌ها بودند قطع کردند.

اما از سوی دیگر مردم ماهشهر روی به تهیه‌ی غذا برای کارگران اعتصابی آوردند.

بسیاری از زنان در سالیان گذشته به طرق مختلف از پروسه‌ی تولید کنار زده شدند، اما این امر جلوی ایفای نقش آنان در سازماندهی اعتصابات را نگرفته است.

این تصاویر نیز باید به عنوان بخشی از مبارزه‌ی کارگران نفت در «کمپین ۱۴۰۰» ثبت شود.

#اعتصاب_سراسری
#اعتصاب_کارگران_نفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)