بایگانی

از نئولیبرالیسم تا سرمایه‌داری مرگ در ۲۰ سال

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

فاشیسم: اینو می‌بینید، دیگه نمی‌بینی

ممنوعیت و صعوبت تشکل‌یابی‌؛ اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی

طوفان ترامپ در صورت پیروزی

شوک درمانی اقتصادی با بورس و سفته‌بازی

زباله

پاهایتان را از گردن ما بردارید!

بدنِ بدهکاران

هم‌پیوندی مبارزه علیه نژادپرستی و مبارزه علیه سرمایه‌داری

رد پای رفرمیسم در جنبش کارگری و طومار ۶۰۰۰ امضاء!

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری

پاندمی کرونا، فاجعه زیست محیطی و سرمایه داری جهانی: یک پدیده در هم تنیده

نهادهای همبستگی با تمامی توان از حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان پشتیبانی می‌ن …

تفکرِ انتقادی علیه هایدرایِ سرمایه‌داری

معرفی کتاب فیدل و مذهب

بیانیه ی۳هزار استاد دانشگاه و دانشمند از صدها دانشگاه جهان: کار را دموکراتیک، کالازدایی و با محیط ز …

کرونا و نژاد پرستی

تأملاتی جدید از جورجو آگامبن

غریزه فـَراتر از بیماری

این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است

آیا عدالت را بدون تعدیل می‌توان فهمید؟‎

بحران بحرانها، چه باید دانست و چه باید کرد

سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

اوضاع سیاسی کنونی و ضرورت تشکیل بلوک سوسیالیستی – کارگری فراگیر

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

چرا فمینیست و سوسیالیست هستم

آزادی زنان و سرمایه‌داری

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس