بایگانی

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

وگنیسم، به‌عنوان پراکسیس چپ

فاجعه زیر پوشش نامِ کارِ فرهنگی

دادائیسم

شورش در پایتخت

فاشیسم و سانسور

جهان ما با شکاف‌های نابرابری متعددی مواجه است

کسب‌وکار کشاورزی جان میلیون‌ها انسان را به خطر می‌اندازد

شعار پیروزی دمکراسی در آمریکا

از نئولیبرالیسم تا سرمایه‌داری مرگ در ۲۰ سال

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

فاشیسم: اینو می‌بینید، دیگه نمی‌بینی

ممنوعیت و صعوبت تشکل‌یابی‌؛ اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی

طوفان ترامپ در صورت پیروزی

شوک درمانی اقتصادی با بورس و سفته‌بازی

زباله

پاهایتان را از گردن ما بردارید!

بدنِ بدهکاران

هم‌پیوندی مبارزه علیه نژادپرستی و مبارزه علیه سرمایه‌داری

رد پای رفرمیسم در جنبش کارگری و طومار ۶۰۰۰ امضاء!

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری

پاندمی کرونا، فاجعه زیست محیطی و سرمایه داری جهانی: یک پدیده در هم تنیده

نهادهای همبستگی با تمامی توان از حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان پشتیبانی می‌ن …

تفکرِ انتقادی علیه هایدرایِ سرمایه‌داری

معرفی کتاب فیدل و مذهب

بیانیه ی۳هزار استاد دانشگاه و دانشمند از صدها دانشگاه جهان: کار را دموکراتیک، کالازدایی و با محیط ز …

کرونا و نژاد پرستی

تأملاتی جدید از جورجو آگامبن

غریزه فـَراتر از بیماری

این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است