بایگانی

بدنِ بدهکاران

هم‌پیوندی مبارزه علیه نژادپرستی و مبارزه علیه سرمایه‌داری

رد پای رفرمیسم در جنبش کارگری و طومار ۶۰۰۰ امضاء!

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری

پاندمی کرونا، فاجعه زیست محیطی و سرمایه داری جهانی: یک پدیده در هم تنیده

نهادهای همبستگی با تمامی توان از حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان پشتیبانی می‌ن …

تفکرِ انتقادی علیه هایدرایِ سرمایه‌داری

معرفی کتاب فیدل و مذهب

بیانیه ی۳هزار استاد دانشگاه و دانشمند از صدها دانشگاه جهان: کار را دموکراتیک، کالازدایی و با محیط ز …

کرونا و نژاد پرستی

تأملاتی جدید از جورجو آگامبن

غریزه فـَراتر از بیماری

این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است

آیا عدالت را بدون تعدیل می‌توان فهمید؟‎

بحران بحرانها، چه باید دانست و چه باید کرد

سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

اوضاع سیاسی کنونی و ضرورت تشکیل بلوک سوسیالیستی – کارگری فراگیر

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

چرا فمینیست و سوسیالیست هستم

آزادی زنان و سرمایه‌داری

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس

اسکار ۲۰۲۰؛ بازتاب حیات وحش و خشونت برهنه جهان

رهایی از اسطوره رشد، از طریق رشد انسان

وقتی از «سوسیالیسم» صحبت می‌کنیم منظورمان چیست؟ ده نکته‌ای که باید در مورد سوسیالیسم بدانید

الهیات سیاسی نولیبرالیسم

ارزیابی مجدد اشکال کار: راهی به سوی فمینیسم ضدسرمایه‌داری

یک چیزی غیر از این ها هم داریم؛ اقتصادخصولتی!

نولیبرالیسم عامل تنهائی انسان‌ها

«بحران سرمایه‌داری» آن چیزی نیست که اروپایی‌ها تصور می‌کنند