بایگانی

انقلاب ضرب در انقلاب، می شود: اصلاح

هشدار در مورد مصادره مهسا امینی توسط اصلاح‌طلبان

خروج از انسداد ساختاری مستلزم تغییر روابط قدرت اســت

تعطیلی روزنامه سلام فقط یک محکوم داشت!

روزگاران سرخ

دو اعدامی ری شهری در دیدار با خمینی

انسجام واستمرار در نقد ولایت فقیه برای حذف از قانون اساسی [ ۱۱۱ ]

خطاب به فائزه هاشمی: دموکراسی تنها با درک ضرورت آزادی همه گروه ها ممکن است

در پاسخ به آقای سید محمد خاتمی، ایران فقط یک مشکل دارد، نگاه از بالا به پایین

نقدی به توهین و توصیه اصلاح طلبانه فرخ نگهدار به شاهزاده رضا پهلوی

مسلمین لله چه کسانی هستند؟!

مسلمین لله چه کسانی هستند؟!

نئو ولایت فقیسم!

نئو ولایت فقیسم!

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

“بدون شرح “

روحانی در سودای رهبری!؟

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

نامه سرگشاده به...!

نامه سر گشاده به …!

مشروعیت نظام به حق الناس و خون مخالفان و حبس منتقدان است یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات؟؛ سخنی با چ …

خیزش ها و مبارزات، هموار تر شدن راه انقلاب!

تلاش اصلاح طلبان برای مصادرۀ جنبش اعتراضی توده‌های مردم

دلبستگی‌های اصلاح‌طلبانه

اعتراضات بنزین در گفتگو با تقی رحمانی: کینه متراکمِ سرکوب این اعتراضات به آینده منتقل می‌شود

تلفنی از لندن!

یک بام و دو هوای اصلاح‌طلبان: آیا اعتراف تلویزیونی زم معتبر است؟

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

در گفت وگو با برنامه دیالوگ پیرامون فساد در نظام ولایت فقیه

در پاسخ به تزویرنامه مصطفی تاجزاده

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)