بایگانی

نامه سرگشاده به...!

نامه سر گشاده به …!

مشروعیت نظام به حق الناس و خون مخالفان و حبس منتقدان است یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات؟؛ سخنی با چ …

خیزش ها و مبارزات، هموار تر شدن راه انقلاب!

تلاش اصلاح طلبان برای مصادرۀ جنبش اعتراضی توده‌های مردم

دلبستگی‌های اصلاح‌طلبانه

اعتراضات بنزین در گفتگو با تقی رحمانی: کینه متراکمِ سرکوب این اعتراضات به آینده منتقل می‌شود

تلفنی از لندن!

یک بام و دو هوای اصلاح‌طلبان: آیا اعتراف تلویزیونی زم معتبر است؟

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

در گفت وگو با برنامه دیالوگ پیرامون فساد در نظام ولایت فقیه

در پاسخ به تزویرنامه مصطفی تاجزاده

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

آیا آخرین ماموریت اصلاح طلبان تجزیه ایران است!

پرواز لندن به تهران، آقایان به ترتیب سن م.ب، ف.ن، ع.م، ا.گ.

انتگرال قتل: پرستوی اغواگر یا کفتار هوس باز

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

«خیابان» استراتژی نیست

به جای هو کردن «خیابان»، آن را فهم کنید!

«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

اصلاح طلبان با وعده های پر طمطراق در هر انتخابات در پی اصلاح چه چیزی هستند؟

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

دِل و دُماغ اصلاحات در ایران

نقش اصلاح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور

نجات ایران یا حراست از ولایت فقیه

دولت سایه(قسمت سوم)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

پروپاگاندای احمدی نژاد