طی چند روز اخیر ورود ماله کشان به اصطلاح اصلاح طلب رژیم، به تراژدی قتل مهسا امینی نشان میدهد که آنان سناریوی تکراری تطهیر خود از رژیم را در پیش گرفته اند.

حال آنکه زمان این وسط بازی ها گذشته و تناقض های رفتاری آنان بر همه آشکار شده است و شعار اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا به یکی از شعارهای اصلی اعتراضات بدل گشته است.

فریب خوردن از این سناریوی تکراری آرزویی است که اصلاح طلبان ماله کش که طراح و حامی اصلی گشت ارشاد بوده اند آن را به گور خواهند برد.

به امید پیروزی نور بر تاریکی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)