چکیده: 

آقای خاتمی در آستانه نوروز ۱۴۰۰، با انتشار یک ویدیو به مناسبت حلول سال جدید به جای تبریک، ترجیح داد به دلیل رنج ها و ملال هایی که مردم کشیده اند اظهار همدردی کرد. در این پیام سیاسی، به مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی  از جمله بیماری کرونا، نارواداری، تبعیض و تحقیر انسان اشاره شده است. موردی که در این پیام برجسته شد، تقاضای وی از کنشگران سیاسی به عذرخواهی از مردم بود و اظهار داشت من نیز گرچه کاره ای نیستم، ولی از کاستی ها و کمبود‌هایی که در کارم بوده، صمیمانه از مردم ایران عذرخواهی می کنم.  

آقای خاتمی یک رابطه شخصی و تک بعدی با مردم نداشت که به کمبودها و کاستی های شخص وی خلاصه شود، رئیس یک دولت بود و رابطه بین دولت و مردم در یک فرایند قانونی و بسیار گسترده و پیچیده تعریف می شود. اگر کاستی، نارواداری، تبعیض و تحقیر به مواردی مربوط شود که جنبه ملی داشته باشد، کاستی و مسئله شخصی نیست و با یک عذرخواهی ساده تمام نمی شود. خصوصاً تا زمانی که مسائل باز وجود داشته باشد، باید مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار آن در دولت های بعدی، حتی در آینده دور پیشگیری شود.  

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)