صفحه‌ی ویژه‌ی

مطالب دریافتی

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


زنِ دیکتاتوری


چند شعر از رفیق صابر، شاعر معاصر کرد


یادداشت‌های جنبش کارگری: «حوادث طبیعی» و مبارزه طبقاتی


“شرکت در انتخابات کفار حرام است”!


خَدَماتِ دیکتاتوری


ایرانِ دیکتاتوری – امیر سارم


لزوم تفکیک مفاهیم دانش و علم


بیانیه اتحاد برای دمکراسی در ایران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نیروی تروریست است


سیل فروردین ١٣٩٨ در مناطقی از ایران: نگاهی به اظهارات مدیران مربوطه، خسارات و تلفات، مشکلات در برنامه ریزی و پیشگیری، مواجهه و کنترل تا سوالاتی درباره مدیریت بخصوص پس از بحران، نکات و موارد قابل تامل دیگر                              


سیل فروردین ١٣٩٨ در مناطقی از ایران: نگاهی به اظهارات مدیران مربوطه، خسارات و تلفات


دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۵)


اختلال استرس پس از حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله


چند شعراز: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)


دینِ دیکتاتوری


داستان کوتاه ـ راننده مصدق در شب کودتا


خنده های چاک چاک


چرا اپوزیسیون برنمی خیزد؟


سیاست یک تئاتر است اما به شکل دیگری


بی تفاوُت‌هایِ دیکتاتوری


سیمون دوبوار، فِمینیست ِ پُر تناقض


صادق هدایت و رنج فرهنگی او


تشدید جنگ اقتصادی با بحران بدهی کشورها


تست بکارت، وقاحت،حماقت در جمهوری اسلامی


خسارت سیل را چه کسی و از کجا می‌پردازد؟


تباهی


آب و هوایِ دیکتاتوری


وقتی سیل، چهره بیرحم فقر را می نماید


دموکراسى در هنر


فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی «آرمان»، شماره  ۹


آسیب شناسی جریان آب و سیلاب در ایران؟

آخرین نظرات توسط نویسنده مطالب دریافتی

    نطری یافت نشد.