صفحه‌ی ویژه‌ی

مطالب دریافتی

آخرین مطالب :


زخمی دیگر بر تن مان نشست و داغ ما را تازه کرد!


نقشِ توهّمِ قُدسی بودن در ستم پیشگی جمهوری اسلامی ایران*


حکم ارتداد خشایار مصطفوی فیلم‌ساز و نویسنده مجموعه داستان «به جهنم» از سوی مکارم شیرازی


مردم کوچه و خیابان در کرکوک درباره امروز چه می‌گویند؟


«علی‌اشرف» به جان شریف بود و هم به تن


”برجام“ بدفرجام


چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید


بررسی جرائمِ زنان


محدود به دو مطلق


چرا در کرکوک مقاومت صورت نگرفت؟


برای هدایت سیاست در بریتانیا به چیزی بیش از رفراندوم دو گزینه‌ای نیاز داریم*


پاسخی به محسن نامجو


حق تعیین سرنوشت، یا بازی با سرنوشت خلق؟


چنین نماند و چنان نخواهد شد


همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟


جمهوری اسلامی در بن بست


فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی


اهداف مهم پاکستان از گسترش روابط با تاجیکستان


اگر ترامپ پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را تأیید نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟


آیا جزم اندیشان بیدار می‌شوند؟


فرهنگ مدارا از شاه عباس صفوی تا جمهوری اسلامی


تغییر در مدل حکومت ولایت فقیه!


نتیجه همه پرسی کردستان عراق، نقش ناتو و آمریکا در آینده آن، نقش سمبولیک آن و وحشت حکومت جمهوری اسلامی


راه نجات؛ این محرم و صفرست که …


نکته‌هایی در مورد نسبت داعش با پاکستان

رویای آمریکایی بودن


چـالـش‌های بـشـریت


نوجوانان پناهجوی تنها آمده در سوئد موفق ترند!


مثل یک سیب ِ تَرَ ک خورده ،هراسانم


آیا رفراندوم در کردستان عراق به‌معنی حق تعیین سرنوشت است؟

آخرین نظرات توسط نویسنده مطالب دریافتی

    نطری یافت نشد.