هموطنان شریف،
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در یک انتخابات آزاد ‌و رقابتی با شرکت همه افراد، احزاب و گروههای سیاسی از حقوق اولیه شهروندان است که ‌در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر این حق شهروندی تأکید شده است. حکومت اسلامی از بدو تأسیس تا کنون، این حق را همانند سایر حقوق طبیعی و اولیه انسانی از مردم ایران سلب کرده است. آنچه در چهار دهه گذشته تحت نام انتخابات در ایران انجام گرفته است، انتخاباتی در بین خودی های نظام سرکوبگر و مستبد اسلامی و ذوب شدگان در ولایت مطلقه فقیه اش بوده است و در هر دوره نیز دایره خودی ها تنگ تر شده و گروهی از خودی ها مطرود و مغضوب ولایت مطلقه فقیه گردیده اند. تنگتر کردن دایره خودی ها بجائی رسیده است که در انتخابات پیشرو دیگر هیچ توجیهی برای شرکت فرصت طلبان به بهانه انتخاب بین بد و بدتر باقی نمانده است و «روزنه گشائی» تعدادی از اصلاح طلبان خائن به حقوق و منافع مردم ایران دیگر نمی تواند تنور این نمایش مضحک را دوباره گرم کند و مردم را به پای صندوق های رأی بکشانند.  

هموطنان،
شرکت در چنین نمایش مسخره توهینی بزرگ به کرامت انسانی مردم ایران و تأیید ادامه سیاست های ویرانگر داخلی و خارجی حکومت اسلامی است که ایران را در فقر، فساد و تباهی غوطه ور ساخته است. شرکت در این نمایش به معنی تأیید و تشویق حکومت اسلامی و شخص خامنه ای به تشدید سرکوب مطالبات و اعتراضات برحق مردم و تشدید زندان، شکنجه و اعدام آزادی‌خواهان ایران است.
کارزار حقوق بشر برای ایران همراه و همصدا با اکثریت مردم ایران در داخل و خارج از کشور این نمایش مضحک انتخاباتی را تحریم میکند و از هم میهنان شریف ایران انتظار دارد که با عدم شرکت در این انتصابات حکومتی، یکباردیگر قدرت نافرمانی مدنی خود را به نمایش در آورند.
به حرمت و دادخواهی خون های ریخته شده کودکان و جوانان در جریان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” و هزاران هزار قربانی حکومت جنایتکار اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته، تحریم انتخابات را به یک حرکت ملی سراسری و نافرمانی مدنی تبدیل نمائیم.

زن، آزادی، زندگی
کارزار حقوق بشر برای ایران

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)