دو اعدامی ری شهری در دیدار با خمینی
تنها دیدار با خمینی که دو اعدامی داشت!
ناخدا افضلی و سید مهدی هاشمی که هر دو توسط ری شهری اعدام شدند‌.
در یک مراسم دبدار اعضای نهضت های آزادیبخش و جمعی از ابواب جمعی نیروی دریایی هم ناخدا افضلی بود و هم سید مهدی هاشمی. تا آنجا که یادم هست هر دو در حضور خمینی صحبت کردند. و هر دو بعدا اعدام شدند!
فکر نکنم این مراسم هرگز از صدا و سیما تکرار شود!
۵ فروردین ۱۴۰۱
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

t.me/shourimohammad

 

جلاد دیو سیرتی بنام محمدی ری شهری که توان اداره ی یک نانوایی را هم نداشت و وزیر واجا شد!! سقط شد! حیف شد بایستی تقاص پس می داد… تاریخ به زشتی از وی یاد خواهد کرد..
محمد شوری

https://t.me/shourimohammad/2213

محمدی درون پرور معروف به ری شهری که دختر ۹ ساله ی علی مشکینی را به عقد خود درآورده بود، برای جانشینی پدر زن به جای خمینی تلاش می کرد که اجل نه به او و نه به پدر زنش مهلت داد!!
محمد شوری

https://t.me/shourimohammad/2215

 

 

محمدی ری شهرری از پدر خوانده های امنیتی هایی است که خود را به صفت اصلاح طلب شهره ی خاص و عام کرده اند. با مرگ او نقاب باند اصلاح طلبان در نهادهای امنیتی ضخیم تر شد… تا روزی که پرده کامل برافتد…!
محمد شوری

https://t.me/shourimohammad/2216

 

پای برخی از اصلاح طلبان حکومتی در تاریکخانه ی واجا دراز است و شریک جنایت ری شهری هستند. برای تبرئه ی خود باید آستین بالا بزنند!؟
محمد شوری

https://t.me/shourimohammad/2217

 

بن بست بازجویی سید مهدی هاشمی اگر شکسته نمی شد برای حیثیت وزارت اطلاعات زیانبار بود. لذا به ۷۰ضربه شلاق محکوم شد( کتاب خاطره ها ی ری شهری)…
تا حیثیت باند لاجوردی و باند امنیتی های اصلاح طلب فعلی بر باد نرود!
محمد شوری

https://t.me/shourimohammad/2218

 

سید حسن خمینی که اصلاح طلبان حکومتی زور می زنند جای پدر بزرگش به ولی فقیه_سومی برسد، مرگ ری شهری را ضایعه مولمه مصایب سنگین دانست و از وی به عنوان پاک تربن سیاستمداران با اخلاص یاد کرد!! معنای سیاستمدار و با اخلاص در نظام ولایت فقیه را هم دانستیم!!
محمد شوری

https://t.me/shourimohammad/2219

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)