چنین روزی درچندسال پیش
۲۳آبان۱۳۵۸
تلفنی از لندن!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۳آبان ۱۳۵۸
اعلان حمایت«کانون نویسندگان ایران»ازتصرف سفارت آمریکادر تهران روز۱۳آبان۱۳۵۸،درنامه ای سرگشاده به خمینی:
«قم؛حضورعالی آیت الله العظمی امام خمینی،رهبرآزموده ورهشناس انقلاب اسلامی ایران، درتائیدسیاست استوارضد امپریالیستی آن بزرگوار،در همپیوستگی،باموج بزرگ وتازه جنبش رهایی بخش ایران،که با اشغال لانه فتنه انگیزی و جاسوسی سفارت آمریکاازسوی جوانان عزیزودانشجوی ارجمندما می رودتابه اوج قله پیروزی برسد،درهمگامی باانبوه قشرهای زحمتکش…ماامضا کنندگان کانون نویسندگان ایران اعلام می داریم که صف مبارزه ماهمان صف واحدانقلاب به رهبری امام است…باسلام ودرود گرم انقلابی:محموداعتمادزاده (به آذین)،سیاوش کسرایی،امیر هوشنگ ابتهاج(سایه)،فریدون تنکابنی،محمدتقی برومند،امیر حسین آریان پور،مهدی اسفندیار فرد،هانیبال الخاص،ناصرایرانی، اصغرالهی،علی امینی نجفی، محمودبرآبادی،جاهدجهانشاهی،جعفرجهانبخش،بهرام حبیبی،محمد خلیلی،بهاء الدین خرمشاهی،رکن الدین خسروی،جلال سرفراز، احسان طبری،نازی عظیما،اسدالله عمادی،کامران فانی،بهزاد فراهانی،محمدقاضی،جعفرکوش آبادی،کامبوزیاگویا،رحیم نامور، ناصرموذن،جمال صادقی، غلامحسین متین،پرویزمسجدی، محمدعلی مهمید،کیومرث منشی زاده،هوشنگ ناظمی(نیک آئین)، منوچهرشیبانی،نصرالله نوحیان (نوح)،محمدزهری،محمدرضا اصلانی،محمدرضافشاهی،ناصرپورقمی(تلفنی ازلندن)،اسماعیل نوی اعلا(تلفنی ازلندن).
پاورقی:
عباس عبدی(یکی ازدانشجویان پیروخط امام)درمصاحبه با بی.بی.سی ازاین اقدام دفاع کرد.اوسال هاپیش گفته بود:
[آنروزی مسئولین ماازمبارزه ضدآمریکایی خسته می شوندکه بخواهندمردم راعوام فرض کنندو بخواهندکه شخصیت هایشان را بروزدهند(کیهان۱۴آبان۶۸)].
اصغرراده(یکی دیگراز همان دانشجوبان)هم گفته است:(نقل به مضمون):مامی خواستیم بعداز چندروزسفارت راتحویل دهیم، ولی مردم دائم دراطراف سفارت ازماحمایت می کردند،که۴۴۴ روزطول کشید؛پس مردم مقصر هستند!
محمدنعیمی پور(ازدانشجوبان) گفته است:همه جربانات واحزاب وافرادآن زمان ازاین اقدام حمابت کرده اند.
توجه:هرسه این افرادازاصلاح طلبان هستند!
توضیح:هرکس که آن زمان در صحنه سیاسی بودمی داندهمه مردم یکپارچه ارخمینی حمایت می کردند.هرچه اومی گفت چشم وگوش بسته تائیدمی کردند موواقعاتصورمردم این بودکه خمینی یک فردی است در حدپیغمبروامامان ونائب امام زمان است؛خدااورافرستاده تا جامعه رابه عدالت وآزادی برساند!درآن فضاوالتهاب سیاسی،چه کسی جرات مخالفت علنی ومقابله باخمینی راداشت؟! والبته گروه وافرادی هم بانقاب فریب حرکت می کردند،تصورآن هااین بودکه می توانندخمینی را درکانال خودعضوکنند!!درحالی که خمینی فقط به روحانیون موردوثوق خودش اعتمادمی کرد وکرد!
زمانی مهدوی کنی گفته بود:با جوسازی ممکن است خون بی گناهی ربخته شود.همانطورکه جوساختتدوخون علی راریختند!
حال درآن زمان که توده مردم هیچ شناخت پابه ازافرادوجربانات وآمربکانداشتندوفقط بااشاره خمبنی ازماجرای اشغال سفارت حمایت می کردندعوام بودندیانه؟ قضاوت باشما!
گفتنی است ازهمان زمان تاالان که۴۱سال می گذردبدلیل ارعاب،وخودی وغیرخودی کردن افرادوانحصاررسانه درمحدوده یک عده خاص(هم درداخل وهم خارج ارایران)مردم بلحاظ دربافت اطلاعات وآگاهی سیاسی در قرنطینه هستند…!
بیست وسوم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com