بایگانی

مرکز پژوهش های مجلس در مورد گسترش اعتراضات تنش آبی هشدار داد

مرکز پژوهش های مجلس در مورد گسترش اعتراضات تنش آبی هشدار داد

شیب تند گرانی کالاها و  شکم های خالی کارگران و فرودستان

شیب تند گرانی کالاها و  شکم های خالی کارگران و فرودستان

مادر داغدار وکیل فوت شده بر اثر علیرضا بابامیری

ویدئوی نفرین مادر داغدار وکیل جوان، علیرضا بابا میری؛ «خامنه‌ای الهی طناب دار دور گردنت انداخته ب …

زمینه سازی برای قطعی گاز در زمستان

زمینه سازی برای قطعی گاز در زمستان

ایران خامنه‌ای؛ رکوردار  فرار نخبگان از کشور

ایران خامنه‌ای؛ رکوردار  فرار نخبگان از کشور

چرا با وجود کشتار کرونا، واکسیناسیون در ایران کند پیش می‌رود؟

چرا با وجود کشتار کرونا، واکسیناسیون در ایران کند پیش می‌رود؟

بازگشایی مدارس در میان امواج کرونا؛  خامنه‌ای هنوز از کشتار سیر نشد

بازگشایی مدارس در میان امواج کرونا؛  خامنه‌ای هنوز از کشتار سیر نشد

شیوع بیماری قارچ سیاه و نبود دارو؛ مردم باید چه کنند؟

شیوع بیماری قارچ سیاه و نبود دارو؛ مردم باید چه کنند؟

روزنامه سپاه پاسداران: آمار واقعی کشته های کرونا ۷۰۰ هزار نفر است

روزنامه سپاه پاسداران: آمار واقعی کشته های کرونا ۷۰۰ هزار نفر است

فوت بعد از تزریق واکسن کرونا در ایران ۷۰ برابر دیگر کشورها!

فوت بعد از تزریق واکسن کرونا در ایران ۷۰ برابر دیگر کشورها!

هنوز پیک پنجم کرونا تمام نشده،پیک ششم با لامبدا رسید

هنوز پیک پنجم کرونا تمام نشده،پیک ششم با لامبدا رسید

چرا در ایران ولی فقیه بیماری کرونا هم به تجارت خون تبدیل می‌شود؟

چرا در ایران ولی فقیه بیماری کرونا هم به تجارت خون تبدیل می‌شود؟

افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در تهران و جیب خالی فرودستان شهری

افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در تهران و جیب خالی فرودستان شهری

پیک پنجم کرونا؛ مرگ ۲۴ استاد دانشگاه تهران و استراتژی تابوت سازی!

پیک پنجم کرونا؛ مرگ ۲۴ استاد دانشگاه تهران و استراتژی تابوت سازی!

فرو پاشی سیستم بهداشت؟ چگونه خامنه‌ای با کرونا ایران را گورستان کرد؟

فرو پاشی سیستم بهداشت؟ چگونه خامنه‌ای با کرونا ایران را گورستان کرد؟

فقر، گوشت قرمز را از سفره ایرانیان می‌رباید!

فقر، گوشت قرمز را از سفره ایرانیان می‌رباید!

اعتراف یک مقام واکسن سازی به شکست در تولید واکسن داخلی

اعتراف یک مقام واکسن سازی به شکست در تولید واکسن داخلی

تعطیلی دو هفته‌ای کشور و نوشداروی پس از مرگ مردم!

تعطیلی دو هفته‌ای کشور و نوشداروی پس از مرگ مردم!

پیک پنجم؛ سویه دلتا یا سویه ناکارآمدی ولایت فقیه؟!

پیک پنجم؛ سویه دلتا یا سویه ناکارآمدی ولایت فقیه؟!

پیک پنجم کرونا کشتار می‌کند یا خامنه‌ای؟

پیک پنجم کرونا کشتار می‌کند یا خامنه‌ای؟

پس گرفتن طرح فیلترینگ یا عقب نشینی خامنه‌ای در مقابل قیام مردم؟

پس گرفتن طرح فیلترینگ یا عقب نشینی خامنه‌ای در مقابل قیام مردم؟

فقر و فلاکت در چهره چروکیده خوزستان

فقر و فلاکت در چهره چروکیده خوزستان

بیکاری جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله به ۹۳ درصد رسیده

بیکاری جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله به ۹۳ درصد رسیده

فوت ۷۰۰ تاکسیران شهری بر اثر کرونا

فوت ۷۰۰ تاکسیران شهری بر اثر کرونا

بحران کرونا و کمبود امکانات در کشور

بحران کرونا و کمبود امکانات در کشور

سن سکته مغزی در ایران؛ ۳۵ سالگی

سن سکته مغزی در ایران؛ ۳۵ سالگی

سازمان تامین اجتماعی و حقوق‌‌های چندده میلیونی بدون حضور در محل کار

سازمان تامین اجتماعی و حقوق‌‌های چندده میلیونی بدون حضور در محل کار

واکسن کرونا و وعده‌‌های توخالی حکومت ایران

واکسن کرونا و وعده‌‌های توخالی حکومت ایران

تأیید و تکذیب خرابکاری در سیستم برق، چرا؟

تأیید و تکذیب خرابکاری در سیستم برق، چرا؟

چرا ایران با بحران قطعی برق مواجه است؟

چرا ایران با بحران قطعی برق مواجه است؟