بایگانی

این تمثیلات است، آخرالزمان تاریخ تمام جنگ‌های اباطیلی‌هاست و رهایی‌بخش موعود (مسیح، مهدی، مسیح) …

اسرائیلیان باز هم به مردمان کوروش خیانت می‌کنند؟!، دو پلان واقعی رژیم چنج، و میزان بالای خیانت مدع …

چرا ج ا رژیم اسرائیل را نابود نمی‌کند؟ چرا اسرائیل و متحدانش رژیم ج ا را نابود نمی‌کند؟! کاسبی ۴۵ س …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، تحلیلی از میزان سطح خیانت اپوزیسیون نماهای داخلی و حارجی!، چرا این جنگ طل …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، اگر این بار هم ج.ا قسر در برود، بایست به طور جدی به مشابهت داستان داعش و ال …

در میان انبوه پتن ها تا لمپن ها، مارشال دو گل ایران کجاست؟!، ، شانسی به سرعت ازدست می دهد،از ایرانی آ …

به قارونیان یا میراث‌خوران زورکی و جاه‌مَندیان دُزدانِ زَرخانه لیدیه و مشابهاتش!، یادآوری به بی ش …

پانوشت برای ایران بانو دوستان- با توجه با وضعیت منطقه و جهان- اکثریت اهالی ایران بزودی باید حکومت دم …

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

وحشت سپاه پاسداران از گسترش کانون‌های شورشی در ایران

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

جنبشی که می رود شکست بخورد/صبر شادمانه با عدالت جنسی ممکن می شود /چرا حکومت با روشنفکران برخورد نمی …

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

دیکتاتوری

پ.ن: سه گانه های احتمال به قریب یقین: الف- گزینه بدترین، یعنی ادامه ج.ا (۱- منجر به سوپر کره شمالی -۲- ان …

پرچم میهنی ایران

در کشور تحت سطله ضد بشری ج.ا ها، ایران هم اکنون هم تجزیه شده است، هم فدرالیستی است، هم مستعمره اجنبی …

توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخ …

سه عاملی شکست یا موفقیت اصلاحات پادشاهی عربستان؟ رهیافت‌های بنیادین حکمرانی مردمی و حقوق بشری…

سه عاملی شکست یا موفقیت اصلاحات پادشاهی عربستان؟ رهیافت های بینادین حکمرانی مردمی و حقوق بشری…

ندر ستایش اصلاحات “محمد بن سلمان، پادشاه پیشرو اصلاح گر امروز جهان…

بی عدالتی جنسی و توهم رویای آزادی، فصل مشترک تئوکراسی و ماتریالیستی

چه کسانی حقیقتا و واقعا خداپرست هستند و چه کسانی شیطان پرست؟

وارونه کُنشی از یانکی وحشی تا پان اسلامیست متجاهل، اشکوری درست گفت اما دیر، خمینی واروه فهمید… ا …

تاوان اشتباه منتقد چیست؟

پول بیت المل مردم ایران چگونه حیف و میل می شود در نهادهای امنیتی؟!، ابرفاجعه یا ابربحران فزاینده اب …

پیشنهاد کپی عفو و کپی وقف، ننگ بر این چنین طبقه متوسطی، ننگ بر نظام مافیایی جنایتکار و ظالم فاسدی که …

Deram

چه کسانی باعث عقیم شدن ملت ایران می شوند؟!

اعتراف امام جمعه کرج(؟!)، امثالهم مدتهاست گفتیم از خطر فزاینده عقیم شدن ملی ایرانی! اما دریغا از حاک …

نکاتی در رفع برخی سوءتفامات؛ بحث ما دینی و ضد دینی و یا ضد فلان شخص و دشمنی با فلان کشور و ملت و قوم و …

پایان توهمات میان ایران و امریکا و بقیه؟!، دوستان واقعی، هیچ دوست استراتژیک کشورملت های تنهایی مان …