بایگانی

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

آزادی برای فلسطین – شورش موجه است

در همبستگی با فلسطینی‌ها بایستید! – اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تبدیل آن به کانون ست …

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

اطلاعات بیشتر در مورد «بریکس» در پانزدهمین اجلاس سران آن

اهداف ترکیه در مرحلۀ تجدید ساختار شمال سوریه

استثمار اقتصادی امپریالیستی، فقر، تورم، بیکاری، ناامنی و ندانم‌کاری‌های دولت غیر قابل پذیرش است!

چرا چنین رقابت بینا-امپریالیستی بر کشوری مانند سودان متمرکز شده است؟

قبرس را رها کنید

مشاهداتی از فولکلور سیاسی ایران

سرچشمه و ماهیت نزاع میان اسلام‌گرایی و امپریالیسم

خوانشی بر ماهیت ضد انقلاب در سودان

مرگ بر جنگ داخلی! مرگ بر شبه نظامیان ارتجاع! پیروز باد کارگران و توده های سودانی!

چه کسی خواستار این جنگ است؟

اوکراین: تماشاگری بی گناه یا عروسک خیمه شب بازی امپریالیسم؟

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

زنان جهان متحد شوید! برای حقوق دموکراتیک‌مان و آزادی از طمع امپریالیستی مبارزه کنیم!

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

طرح صیانت یا دمل چرکین در مغز خامنه‌ای؟

روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟

عصر امپریالیسم و بحران‌های متعدد آن

وضعیت کنونی در کوردستان: امید دموکراتیک

امپریالیسم، دیروز و امروز

تنگنای همبستگی؛ برخی از نکات مورد اختلاف در برخورد با مسئله‌ی امپریالیسم

تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست