بایگانی

راهکار سوسیالیستی: ضربه‌های امپریالیسم یا جدالِ دو توحش؟!

گزارش و تحلیل سیاسی درباره بیانیه‌ای که منتشر نشد: فراخوان دانشجویان چپ و متحدین برای مبارزه علیه …

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم

تلخیِ یک پایان: پشه‌ی حلب

تلخیِ یک پایان: پشه‌ی حلب

پرسشی مطرح در میان روشنفکران

مسئلۀ ستم ملی و ناسیونالیسم ایرانی: ترسان از امپریالیسم، گریزان از آزادی

تَرَکی در جهانِ سربی

علیه امپریالیسم و ضد دیکتاتوری

دشمن در خانه: امپریالیسم ایالات متحد در سوریه

امپریالیسم و آینده‌ی ما

نپذیرفتنِ واقعیت عملکرد امپریالیسم، به مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی لطمه خواهد زد

توجیه ناپذیر: دموکراسی، ضد انقلاب و لفاظی علیه امپریالیسم

دروغ‌های امپریالیسم غرب؛ از سوریه تا آسیای جنوب شرقی

امپریالیسم رنج کُردها را پایان نمی‌دهد

کشتن یک فیل

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

چهارده‌سال بعد از مرگ سعید؛ ادوارد سعید را به یادآور

کُردستانی آزاد و متحد، بدیلی که امپریالیسم خواهان آن نیست

قرائت سیا از فرنچ تئوری*: درباره ی کار روشنفکری و از کار انداختن چپ فرهنگی!

سوریه و چپ‌نمایان طرفدار امپریالیسم

نگاهی نو، کنجکاو، آزاد وبی پروا، وگاهی رویائی

درس‌هایی از بهار عربی

دانشگاه؛ حل مشکل «طفولیت ما ایرانیها» یا شناسایی همه صداها؟

«فمینیسمِ ربوده شده»

گرامی باد روز جهانی زن!

داستان آزادی‌بخشی ملی به کجا رسید؟

حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر!

چرا با ثروتمند شدن هرچه بیش‌تر جوامع، فقر به معضلی حادتر تبدیل می‌شود؟

تاوان ۴۴۴ روز