صفحه‌ی ویژه‌ی

Reza Poor- Shakiba

آخرین مطالب :


روز ملاقات در قرچک


تئوری «فرار» در تمثیلات فارسی


متاکاپیتال؛ کاشف آخرین تناقضات سرمایه داری


موش کُشی


قلبِ نامرئیِ حجاب


سرنوشت تاجر ونیزی در حکومت انسانی


وارستگی در زندگی مومنانه!!!


فیلم «شکلِ آب» در «لابیرنتِ پیچ وُ تاب»


«بوسه زارِ روشنِ دیدار» در «بالا دستِ تاریخ»


اپیدمی «شُل- تُمبانی» در سلسله مراتب ولایی


معمای «شیب شیروانی» در «تاریخ ایرانی»


«سه بیلبورد» در سه راهیِ « طنز و تراژدی و انتقام»


«سرکشیِ دختران» در دو فیلمِ نامزدِ اُسکار


منظرهِ «غروب ابدی» بر « مزار ملی گرایی »


8 مارس به روایت Wikipedia و چند «پِدیایِ دیگر»

آخرین نظرات توسط نویسنده Reza Poor- Shakiba

    نطری یافت نشد.