راستی شنیده ام
دیگر قرار نیست
دل های ما
هر شب
از صدای تار و کمانچه،
در دستگاه شور و ابوعطا
بشکند؛
دیگر قرار نیست
عاشقانمان هر طلوع
در صف کار و نان
به سرآغازِ فاتحه برسند!
دروغ می گویند رعنا گُمشده، آیدا غمباد گرفته،
منصور از خماری چُرت می زند، بیژن مُرده!
دروغ می گویند، دختران خیابان انقلاب
در پستوی هزار حجاب
پنهان شده اند!
دروغ می گویند کاروان« مردگان بی گور» در راهند،
دروغ می گویند راه نجاتی نیست.
گوش کن!
از جانب مغرورترینِ امیدها
صدای آواز کسی می آید:
«خبر آورده اند
کسی زودتر از طلوع
به میدان می رسد،
کسی «بغض بی قرار» می شکند
کسی دُهُل کوب آزادی می شود!
گوش کن!
کسی دارد از «اول ماه مه» می آید…»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)