اینان که مانند آن نمونه ” حجاب برتر ” ، تا پایشان به نقاطی می رسد که از زیر کنترل ” فقیه ” بیرون است ، حجاب از سر کشیده و در خیابان و پارک ، بد مستی می کنند ، در خیابانهای ایران ، عربده ” یا روسری یا توسری ” می کشند . می گویند که این مامور بی تربیت ، انگشت دستش شکسته است ای کاش که دستش میشکست و بر سر روی یک بیگناه نمی زد.

یکبار دیگر شاهد حمله ماموران گشت ارشاد به زنان ودختران کشورمان بودیم . یکبار دیگر ماموران گشت ارشاد به مانند دسته سگهای هار ، به پاکترین زنان و دختران روی زمین حمله کردند ، به انان سیلی زدند و آنان را به روی زمین کشاندند . عجوزه نیروی انتظامی و گشت ارشاد که خود از زیبایی درون وبرون بی بهره است ، عقده خود از حجاب و عبا و قبا ی اجباری که بر تن کرده رابر سر دختران میهن امان خالی می کنند ، اینان که مانند آن نمونه ” حجاب برتر ” ، تا پایشان به نقاطی می رسد که از زیر کنترل ” فقیه ” بیرون است ، حجاب از سر کشیده و در خیابان و پارک ، بد مستی می کنند ، در خیابانهای ایران ، عربده ” یا روسری یا توسری ” می کشند . می گویند که این مامور بی تربیت ، انگشت دستش شکسته است ای کاش که دستش میشکست و بر سر روی یک بیگناه نمی زد.
این چماقداران ارشادگر اما پشت اشان به “بیت خامنه ای ” گرم است که اینطور اشتلم می کشند .
ای که میگویی مسلمان باش و می خواری مکن
ای که خود گفتی مکن می خوارگی ،آری مکن
هرچه میخواهی بگو یا هرچه میخواهی بکن ،اما ریا کاری مکن
می بخور منبر بسوزان ،مردم آزاری مکن

” خامنه ای ” وقتی که در مواجه با ” حرکت انقلابی ” دختران خیابان انقلاب ، آن اعتراضات را ” حقیرانه ” نامید ، مجوز سرکوب زنان و دختران ایرانی را تحت عنوان مسخره ” بد حجابی ” صادر کرد . وقتی که اوضاع اقتصادی و عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی را خوب و کمی بهتر ، عنوان کرد مجوز سرکوب کارگر و کشاورز و دانشجوی معترض را صادر کرد ، اما در این جنگ فرسایشی و تا کنون این نیروهای عقب مانده اجتماعی بوده اند که روز تا روز عقب نشسته اند ، امروز از حجاب برتر بر سر اکثریت زنان ایرانی ، خبری نیست ، مقنعه که جای خود دارد ، از روسری هم فقط کمی بر سر زنان و دختران ایرانی نشانه ای می بینی که آنهم برای بستن ” دهان آقا ” است . می گویند در زمان ناصرالدین شاه ، حکم شاه بر این شد که ” زنان کارگر حمام های زنانه ” هم ” لنگ ” بپوشند و نباید بعد از آن برهنه در حمامهای زنانه ظاهر شوند “، خانم دلاکی که لنگ نداشت ، لچک خود را در آورده و به دور کمر خود بست ، از او پرسیدند که این که لنگ نیست و تقریبا لخت هستی ، این دیگر چه صیغه ایست که به دور کمر خود بسته ای ، گفت لنگ نیست ، اما برای بستن دهان شاه کافی است .
امروز هم بر همه عیان است که اکثریت قریب به اتفاق زنان ایرانی با حجاب اجباری مخالف هستند ، اما برای بستن دهان ” آقا ” تکه پارچه ای ” که دیگر حجاب و حجاب برتر نیست ، بر سر دوش می اندازند .
مردم ما ، چه آن کارگر معترض ، چه کولبر بجان آمده ، چه زنان قهرمان ما که بخش اساسی مبارزه فرسایشی بر علیه ارتجاع و عقب ماندگی هستند ، در حال آزمایش کردن و آماده شدن برای مبارزه ای نهانی با حکومت جهل و جنایت فقها هستند ، فریا دهای این دختر شجاع و دد منشی آن چماقدار ارشادی ، به جوانان و گردان دلاور و زنان و مردان مبارز میهن امان ، انگیزه مبارزه بیشتر و شدیدتر می دهد ، مردم ایران شما سگان وحشی خامنه ای و سردمدار بی آبرویتان خامنه ای را جزای سخت خواهند داد . ” بیت خامنه ای” را همین مردم به اتش خواهند کشید
منتطر باشید انروز دیر نیست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com