صفحه‌ی ویژه‌ی

اسماعیل احمدی

آخرین مطالب :


قبل از هستەی شدن رژیم فاسد ایران به سلاح‌های هستەای، باید کنگره آمریکا از مماشات با رژیم تروریستی ایران دست بردارد.


رژیم فاسد ایران مستقیماً در مسموم کردن صدها دانشجو در تلاش برای سرکوب اعتراضات دخالت داشت.


با شعار ژن ژیان ئازادی رژیم فاسد تروریستی ایران رو به منقرض است.


توافق هسته‌ای ایران یک سود بادآورده بزرگ برای رژیم تروریستی آخوندی خواهد بود


قیام مردم ایران هویت و بقای رژیم تروریستی ایران را به سرنگونی نزدیک میکند.


همکاری رژیم تروریستی ایران بوسیلەی پهپادهای ایرانی با ارتش روسیه در اوکراین


آیا دور جدیدی از جنگ بین رژیم تروریستی ایران و اسرائیل در راه است؟


اعتراضات دوباره برضد رژیم تروریستی ایران در سراسر کشور در میان افزایش سرسام‌آور قیمت‌های مواد غذایی آغاز شد


مذاکرات هسته‌ای رژیم تروریستی ایران با افزایش بی اعتمادی وکمبود زمان از سر گرفته می‌شود


یک استاد ایرانی در کالج آمریکا همدست در جنایات علیه بشریت است


با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، متاسفانه رژیم تروریستی ایران پر قدرت‌تر و درندەتر می‌شود


محدودەی گروگان‌گیری و ترورهای مکرر رژیم تروریستی ایران به خاک آمریکا هم رسید


ابراهیم رئیسی، روحانی جنایتکار و سرسخت به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد


ابراهیم رئیسی نامزد برجسته انتخابات ایران یکی از جنایتکاران علیه بشریت است


اسرائیل اعتقاد دارد که بایدن فقط چند هفته از امضای توافق هسته ای جدید با ایران فاصله دارد.


آیا غزه هم از طریق ایران گرم و پشتیبانی می‌شود؟


با گفتگوهای غیرمستقیم در وین، مشخص است که امتیازاتی برای رژیم تروریستی ایران در راه است.


ایران نباید پا از گلیم خود درازتر کند، چون پیامدهای به دنبال خواهد داشت.


مبادله کردن با رژیم ایران اشتباه و برای امنیت و صلح جهانی خطرناک میباشد.

آخرین نظرات توسط نویسنده اسماعیل احمدی

    نطری یافت نشد.