بایگانی

ناقض حقوق بشر: غلامرضا ضیائی

سیدعلی اصغر میرحجازی به دلیل «هدایت طرح‌های سرکوب» به دستور رهبر ایران مرتکب نقض حقوق بشر شده است

عزت‌الله ضرغامی به دلیل پخش اعترافات اجباری و دادگاه‌های نمایشی از رسانه‌ها مرتکب نقض حقوق‌بشر …

صولت مرتضوی به دلیل سرکوب آزادی بیان مرتکب نقض حقوق بشر شده است

غلامحسین اسماعیلی به دلیل پنهان‌کاری در زمینه بدرفتاری با زندانیان مرتکب نقض حقوق بشر شده است

محمدصالح جوکار به دلیل سرکوب دانشجویان و دانش‌آموزان معترض مرتکب نقض حقوق بشر شده است

ابوطالب کوشا به دلیل صدور دادخواست اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

رضا تقی‌پور به دلیل سانسور، فیلترینگ اینترنت و کنترل مکالمات مرتکب نقض حقوق بشر شده است

محمدعلی رامین به دلیل سانسور مطبوعات و بستن روزنامه‌ها مرتکب نقض حقوق بشر شده است

حسین الله کرم به دلیل سرکوب دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

مرتضی تورک به دلیل فشار بر زندانیان سیاسی و نداشتن استقلال در قضاوت مرتکب نقض حقوق بشر شده است

حسن بابایی به دلیل صدور احکام زندان و اعدام برای فعالان سیاسی کردستان مرتکب نقض حقوق بشر شده است

حسن فیروزآبادی به دلیل نقض حقوق اجتماعی و فردی بهاییان مرتکب نقض حقوق بشر شده است

قاضی پیرعباسی به دلیل صدور احکام حبس و اعدام برای معترضان به انتخابات۸۸ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

قاضی صلواتی به دلیل محکوم کردن بیش از ۱۰۰ فعال سیاسی به حبس‌های بلندمدت مرتکب نقض حقوق بشر شده است

عبدالله عراقی به دلیل مسئولیت مستقیم در سرکوب شدید معترضان در تابستان۸۸ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

غلامحسین رمضانی به دلیل سرکوب معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

حسین‌طائب به دلیل سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مرتکب نقض حقوق‌بشر شده ا …

قاضی مقیسه به دلیل صدور احکام سنگین برای شهروندان بهایی مرتکب نقض حقوق ‌بشر شده است