غلامرضا ضیائی به عنوان رئیس زندان رحایی شهر کرج، در نقض حقوق اولیه زندانیان و تحت فشار قرار دادن زندانیان عقیدتی ـ سیاسی نقش موثری داشته‌ است. از زمان انتصاب او به ریاست زندان رجایی‌شهر، هم‌چنان اغلب زندانیان عقیدتی ـ سیاسی از خدمات درمانی محروم‌اند و در شرایطی وخیم و نامناسب، دوران حبس خود را می‌گذرانند.

از دی ماه ۱۳۹۶، غلامرضا ضیائی به دلیل نقش کلیدی در محرومیت زندانیان از خدمات درمانی، تعرضات جنسی به زندانیان و اعدام‌های غیرقانونی، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.

پرونده کامل این ناقض حقوق بشر را از اینجا بخوانید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)