اسامی معلمین بازداشت شده :

محمدرضا رمضانزاده، دبیر انجمن صنفی معلمان #خراسان_شمالی

سعید حق پرست عضو هیئت مدیره انجمن صنفی #خراسان_شمالی

حسین رمضانپور عضو هیئت مدیره انجمن صنفی #خراسان_شمالی

محمدعلی زحمتکش #شیراز

علی فروتن عضو هیئت مدیره انجمن صنفی استان #خراسان_شمالی

علی کروشات و پیروز نامی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان #خوزستان

آقای حسن جوهری #شیروان

حمیدرضا رجایی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان #خراسان_شمالی

امید شاه محمدی #دیواندره

اسکندر لطفی بازرس شورای هماهنگی فرهنگیان #مریوان

علی کروشات، پیروز نامی #خوزستان

محمد رباطی،خانم واعظی فعالان صنفى

محمد کرد ، فاطمه بهمنی #اراک

شخصیت و افکار هر یک از ما حاصل تلاش معلمان عزیزاست اینکه امروز خشونت ودزدی وتجاوز درجامعه ما بیدادمیکندنشانه ضعف شدید نظام آموزشی و پرورشی است، اینکه آمار طلاق رو به افزایش است ،خود نشان ازضعف آموزش دارد.

امید داریم که مردم ایران پشت پناه آموزگارانی باشند که به نان شب هم محتاج شده اند اما صداى حق طلبى مردم ایران شده اند.

فریاد آزادی معلمان زندانى باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)