بایگانی

اوکراین: تماشاگری بی گناه یا عروسک خیمه شب بازی امپریالیسم؟

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

به‌مناسبت یکمین سالگرد جنگ اوکراین

طرح صیانت یا دمل چرکین در مغز خامنه‌ای؟

روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟

وضعیت کنونی در کوردستان: امید دموکراتیک

جنگ اباطیل: از توهم جهان تک قطبی تا چند قطبی، تا ۲۰۵۰ لااقل دنیا دو سر شبه قطب و تعدادی شبه قطب دارد و …

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش دهم)  

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش نهم)

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان  (بخش هشتم)

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش هفتم)

درنقد نظرات انحرافی «چپ های جبهه سومی» دربرخورد به نبرد روسیه علیه ناتو و نئونازیسم

دوگانه سیاسی، نه این نه آن

انقباض صفوف غرب در جنگ

خاستگاه‌های جنگ، نقش ناتو و آینده‌ی سناریوها در اوکراین

ناتو در تدارک روسیه است یا ایران؟ – کورش عرفانی

صاحب‌نظران آمریکایی که نمی‌توانند در برابر «غرب فهم کردن» بحران اوکراین مقاومت کنند

امپریالیست‌ها آوار بر سر اوکراین

بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران پیرامون بحران اوکراین

دعوای آمریکا و ناتو و روسیه

بازگشت امارت اسلامی افغانستان

مرزهای ترکیه زیر فشار موج جدید پناهندگان سوری

بزرگترین خبر دروغ پایان قرن بیستم

استقلال نظامی ترکیه از ناتو

پس از سوریه میانمار؟

ناتو و ارتش های سرّی آن/کنفرانس درسی دکتر دانیل گانزر در دانشگاه بازل (سوییس)

آمریکا و جهانِ ترامپ

گزارش و کرونولوژی همکاری‌ اروپا و ترکیه برای بستن کانال‌های کردی

ارتش سوریه در ۱۶۰ جبهه می جنگد!

امریکا و افغانستان

ارتش خصوصی امریکا شرق و غرب اروپا را از هم جدا می کند