بایگانی

آی…. ” ژینا” !  آی…مهسا ! – شعری از رضا مقصدی

در” کابُل ِ” دل – شعری از رضا مقصدی

شعری از رضا مقصدی – آه…می کشم برای آب.

اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم .

میخانه‌ی مکدّر – شعری از رضا مقصدی

نوروز تویی! که روز نو، می جویی – رضا مقصدی

شعری از رضا مقصدی – زیبایی ِ زنانه ی ما، دشمنِ شما ست.

نازنین! – شعری از رضا مقصدی

هنوز بوسه، به خورشید می زند دهنش – شعری از رضا مقصدی

جانم هزار سال به دنبال چشم توست.

شعری که عاشقانه نباشد، قشنگ نیست.

صدای سرمستان – به خاطره معطر ِمحمدرضا شجریان

غم‌های شهریور – شعری از رضا مقصدی

بیروت، در میان دلم ایستاده است

“من از یادت نمی کاهم” به عزیز ِخاطره‌هایم: مهدی اخوان لنگرودی

بهمنِ بیدادگر!

” هستی”، نمی‌بخشاید وُ ما – باید نبخشیم.

چکامه‌ی چاک چاک

«دختر آبی»

غم‌های شهریور

خُنیاگر ِخجسته‌ی خونم!

نزدیک تر بیا!

درین کابوس/ مرا بنواز ای رنگین ترین آواز!

خنده های چاک چاک

خورشید، زنده باد

بگذار بهار با تو آغار شود

  در زمستانم

  سرود ِ سبز ِ”سپیده” –  به رنج‌های سکوت ِ سیاه، چیره شده ست.

کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست “اسماعیل ” !

  سال نو میلادی