عقربه های ساعتم
روی زمانِ تازه است.
معنی ِ روزگار من
جان وُ جهانِ تازه است.

کیست درین کرانه ها
نام ِ ترا سرود کرد؟
چیست که سینه ی ترا
از تپش ِ ستاره ها
شعر ِ سپیدِ رود کرد؟

سالِ خمیده ،در گذشت
سالِ خجسته، سر رسید.
عقربه های ساعتم
سوی پرنده ، پرکشید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)