…………………………………..

گفتی که شاعرانه ترین حرف ِ این زمان –

خوش آب وُ رنگ نیست .

گفتم :

شعری که عاشقانه نباشد، قشنگ نیست .

 

گفتی:

چگونه با دل خود آشتی کُنم ؟

وقتی برای آینه ام ،غیر ِسنگ نیست .

 

گفتم:

ترانه خوان ِ شب ِ بی ستاره باش !

در پیش چشم ِغصه ی پاییز ِبرگریز-

شعر ِبهاره ، باش !

……………………………………………

جمعه ۲ آبان ۹۹

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)