جانم هزارسال، به دنبال چشم تو ست.

تنها نه من، شمال، به دنبال چشم توست.

*****

آبی ترین ترانه ی من،عاشقانه است

هرواژه ی زُلال، به دنبال چشم توست .

*****

شب،با خیالِ خویش،صمیمی ترم، هنوز-

زیبا ترین خیال، به دنبال چشم توست .

*****

این دل که عاشقانه تورا آه می کشد

بی هیچ قیل وُ قال، به دنبال چشم توست.

*****

با این غزل- که از تو نوشتم – نگاه کن !

یک دشتِ پُرغزال ، به دنبال چشم توست .

*****

درمن،همان پرنده که آوازِ تازه داشت –

با صد هزاربال ، به دنبال چشم توست.

*****

مهتاب را ترانه سُرای تو کرده ام

خورشید ِ بی زوال،به دنبال چشم توست.

 

 

رضا مقصدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)