چه حافظانه، کلامت به جان ِما می ریخت.

چه عاشقانه ،صدایت سپیده ی ما را-

سلام ِدیگرداد.

و برتمام ِدرختان ِمهربان ِکویر-

درین خزان ِخطیر

پیام ِدیگرداد.

من از میان ِطپش های عشق آمده ام .

من ازطراوت ِباران ِشادمان ِشمال.

همیشه درهمه حال-

ملال ِ سینه ی تلخم، تو را نشانه گرفت.

و دست ِعاطفه ام

زدست ِمست ِتوای مهربان ِ باده پرست !

پیا له های غزلهای عاشقانه گرفت.

 

به “سایه”، می گویم:

چه بی کسی ِغریبی، به جان ِما افتاد

درین سرای ِسیاهی،که سَربه سَر،آه هست 

سرود ِسینه ی تو 

غزلسروده ی تاریک ِ هرچه مهتاب ست.

بگو! دوباره بگو! 

چگونه باید زیست؟

کسی که با دل ِ ما

کسی که با تو وُ خورشید بود وُدیگر نیست

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)